Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego „P4G Partnerstwo na dobre” planuje zorganizować szkolenia zamknięte z zakresu:

szkolenia specjalistyczne:

1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych – 3 panele

I   Realizacja projektów
II  Budżet projektu a budżet jednostek samorządu terytorialnego
III Ewidencja i rozliczanie projektów

2. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika samorządowego w kontekście Kodeksu Postępowania Administracyjnego

3. Ochrona środowiska – 2 panele

I   Pozwolenia zintegrowane, wodno prawne oraz inne decyzje wydawane
na podstawie ustawy Prawo wodne
II  Postępowanie administracyjne i egzekucyjne

szkolenie ogólne:

4. Kreatywność a efektywność - innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej

Sugerowane terminy realizacji szkoleń:
luty - kwiecień 2011 r.

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). W związku z koniecznością określenia przez Urząd wartości zamówienia uprzejmie proszę o przesłanie kalkulacji cenowej dotyczącej powyższych szkoleń (wszystkich lub wybranych) zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą. Cena powinna obejmować koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń, materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń/certyfikatów dla każdego uczestnika.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Kukuła-Dobrowolska
Data publikacji:22.12.2010 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Kukuła-Dobrowolska
Data na dokumencie:22.12.2010
Informację aktualizował:Paweł Rabczuk
Data aktualizacji:27.12.2010 11:37