Strona główna biuletynu

UWAGA! ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD DNIA: 01.04.2016 r.

z dniem 1 kwietnia 2016 r. zmianie ulegają numery wszystkich rachunków bankowych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wpłaty z tytułu dochodów budżetowych dokonywane dotychczas na rachunek bankowy:

53 1090 2398 0000 0006 0801 5968 - Bank Zachodni WBK S.A.

od dnia 1 kwietnia 2016 r. powinny być dokonywane na rachunek bankowy

37 1560 0013 2051 9462 9000 0002 - Getin Noble Bank S.A.

więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel.: 71/776-98-32

 

Informacja nt. rachunków bankowych dot. opłat za środowisko:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,32972,idmp,22,r,r

 
 
 
 
Usługa dla osób niesłyszących i niedosłyszących - zejdź niżej
 

e-Puap - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 
 
 
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Telefon centrala:  71 776 90 00
  Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
 
Kancelaria Ogólna
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. 71 776-93-29
 
Kancelaria Ogólna - Filia
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
tel. 71 776-99-41
 
CENTRUM INFORMACJI O URZĘDZIE
tel. 71 776 90 53,
tel. 71 776 93 29,
fax 71 776 93 13,
 
NIP 899-22-33-911
REGON URZĘDU: 931950382
 
 

rachunek bieżący podstawowy budżetu Województwa Dolnośląskiego

od dnia 1 kwietnia 2016 roku prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
numer 37 1560 0013 2051 9462 9000 0002

do dnia 31 marca 2016 roku prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A.
numer 53 1090 2398 0000 0006 0801 5968

 
 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
                           

Marszałek Cezary Przybylski
tel. 71 776-90-17, pok. 208
tel. 71 776-90-45
fax.71 341-81-48
              
Wicemarszałek Ewa Mańkowska
tel. 71 776-93-39, pok. 100
fax.71 776-93-30
             
Wicemarszałek Iwona Krawczyk
tel. 71 776-93-55,  pok. 221
fax. 71 776-98-11

 

Członek Zarządu Jerzy Michalak
tel. 71 776-98-27, pok. 104

 

Członek Zarządu Tadeusz Samborski 
tel. 71 776-93-44, pok. 409 
tel. 71 776-94-36
fax 71 776-93-59

 

Sekretarz Województwa Dolnośląskiego
Maciej Sznel

tel. 71 776-90-07, pok. 421
fax.71 776-90-27

 
 
 
Usługa dla osób niesłyszących i niedosłyszących - Informacja w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

 

Z dniem  1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Niesłyszący i niedosłyszący klienci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Organizacyjno – Prawnym w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:
 
  • pisemnie: Departament Prawny i Kadr - Wydział Organizacyjno – Prawny, Wyb. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław,
 
 
  • fax: 71 776 90 27
 
  •  tel. 71 776 93 81, 71 776 97 52 (za pośrednictwem osoby trzeciej)
 

 

(podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)
 
 


W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nie musi być wcześniej uzgadniana.