Biuletyn Informacji Publicznej - <!--nazwa_podmiotu-->


Usługa dla osób niesłyszących i niedosłyszących - zejdź niżej
 

e-Puap - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 
 
 
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Telefon centrala:  71 776 90 00
  Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
 
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. 71 776-93-29
 
Kancelaria Ogólna- Filia
ul. Ostrowskiego 7-9, 53-238 Wrocław
tel. 71 770-41-33
 
 
CENTRUM INFORMACJI O URZĘDZIE
tel. 71 776 90 53,
tel. 71 776 93 29,
fax 71 776 93 13,
 
NIP 899-22-33-911
REGON URZĘDU: 931950382
 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
                           

Marszałek Cezary Przybylski

tel. 71 776-90-17, pok. 208

tel. 71 776-90-45 

fax.71 341-81-48
              
Wicemarszałek Ewa Mańkowska
tel. 71 776-93-39, pok. 100
fax.71 776-93-30
             
Wicemarszałek Andrzej Kosiór

tel. 71 776-93-55,  pok. 221
fax. 71 776-98-11

 

Członek Zarządu Jerzy Michalak

tel. 71 776-98-27, pok. 104

 

Członek Zarządu Tadeusz Samborski 
tel. 71 776-93-44, pok. 409 
tel. 71 776-94-36
fax 71 776-93-59

 

Sekretarz Województwa Dolnośląskiego

Lilla Jaroń

tel. 71 776-90-07, pok. 421

fax.71 776-90-27

 
 
Usługa dla osób niesłyszących i niedosłyszących - Informacja w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

Z dniem  1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Niesłyszący i niedosłyszący klienci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Organizacyjno – Prawnym w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:

  • pisemnie: Departament Prawny i Kadr - Wydział Organizacyjno – Prawny, Wyb. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław,


  • fax: 71 776 90 27

  •  tel. 71 776 93 81, 71 776 97 52 (za pośrednictwem osoby trzeciej)

(podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)
 
 


W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nie musi być wcześniej uzgadniana.


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia