wersja do wydruku Joanna Nowak 10.12.2010 08:19

Elżbieta Berezowska - Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

dr inż. Elżbieta Berezowska -  Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

 

         Absolwentka VIII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Naukę kontynuowała na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno - Ekonomicznym Przemysłu gdzie w 1985 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera ekonomiki i organizacji przemysłu.

         W 2003 roku, na podstawie przedstawionej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu rozprawy doktorskiej ,,System finansowy samorządu wojewódzkiego - na przykładzie województwa dolnośląskiego‘’ oraz po złożeniu egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i finansów publicznych.

         Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w Oddziale Księgowości, Kontroli i Rewizji.

         W 1992 roku została powołana na stanowisko Głównego Księgowego Budżetu Wojewody Wrocławskiego.

         W latach 1993-1999 z-ca dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego.

         W 1995 roku zdała egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych.

         W 1996 roku ukończyła kurs w Ministerstwie Skarbu Państwa w zakresie analizy sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

         W latach 1993-1998:

  • przewodnicząca rady nadzorczej spółki z o.o. Wrocławskiego Centrum Prasowego,
  • wiceprzewodnicząca rady nadzorczej spółki „POLAR” S.A.,
  • członek rady, a następnie wiceprzewodnicząca rady nadzorczej spółki z o.o. Kopalnia Bazaltu „Janowiczki”.

         W 1998 roku członek zespołu Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej
w charakterze specjalisty ds. ekonomiczno - finansowych. Zespół ten przygotował administrację publiczną do utworzenia nowych struktur administracji samorządowej powiatów i województw.

         W trakcie pełnienia funkcji z-cy dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu członek Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny budżetowej powołanej przez Wojewodę Wrocławskiego.

         Od 15 stycznia 1999 roku, po utworzeniu Samorządu Województwa pełni funkcję Skarbnika Województwa Dolnośląskiego.

         W latach 2002-2007 członek rady nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji  
sp. z o.o. w Kamiennej Górze, delegowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

         W latach 2008-2012 wiceprzewodnicząca, a następnie członek rady nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT sp. z o.o.

         Od 31 października 2012 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej sp. z o.o. Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu.

         Od 2000 roku członek rady społecznej, aktualnie przewodnicząca rady społecznej   Dolnośląskiego  Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

         Posiada certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego, certyfikat Instytutu Europejskiego
w Łodzi z zakresu „Budżetu Unii Europejskiej i jego wykonania”, certyfikat Regionu Madryckiego dotyczący systemu budżetowego służącego wdrażaniu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

         Pełniąc funkcję Skarbnika Województwa aktywnie uczestniczy w seminariach i szkoleniach
z zakresu finansów publicznych organizowanych między innymi przez Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski oraz Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

         Była wykładowcą studium podyplomowego z zakresu audytu wewnętrznego i budżetu Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

         W 2006 roku otrzymała certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce  w zakresie „Metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na tle regulacji krajowych
i międzynarodowych”

         Jest członkiem Rady Programowej ogólnopolskiego miesięcznika „Finanse Publiczne”.
Działa społecznie w Polskim Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym i Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.       

         W 2005 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nadał jej Złotą Odznakę - Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

        W 2011 roku została powołana na członka Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
przy Wojewodzie Wrocławskim.

        Od 2011 roku jest przedstawicielem samorządu województwa dolnośląskiego wydelegowanym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego do prac w Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

        W sierpniu 2015 roku została przewodniczącą Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie pracuje w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
w Podkomisji Finansów oraz w zespole Ministra Finansów ds. reformy systemu korekcyjno - wyrównawczego jednostek  samorządu terytorialnego.

         W marcu 2018 roku została powołana do zespołu ds. Odbiurokratyzowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

         Odznaczona za pracę na rzecz sektora samorządowego Złotym Krzyżem Zasługi.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Elżbieta Berezowska - Skarbnik Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:10.12.2010 08:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Nowak
Data na dokumencie:10.12.2010
Informację aktualizował:Wojciech Kamiński
Data aktualizacji:08.06.2018 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż