wersja do wydruku Joanna Nowak 24.02.2017 11:12

Inne

Inne

 

 1. Obwody łowieckie i działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa>>>>>
 2. Zmiana przeznaczenia gruntów>>>>>>>
 3. Terminy zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie >>>>>>
 4. Aktualizacja „Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej”>>>>>>
 5. Obwieszczenie w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2009-2013">>>>>>
 6. Obowiązki użytkowników wyrobów zawierających azbest wobec marszałka województwa wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)>>>>>
 7. Program ochrony powietrza - wersja I (czerwiec 2010)>>>>>
 8. Program ochrony powietrza - wersja II (wrzesień 2010)>>>>
 9. Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu >>>>>>
 10. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2009 – 2013”>>>>>
 11. Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach >>>>>>
 12. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych z terenu województwa dolnośląskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN”>>>>>>
 13. Pojazdy wycofane z eksploatacji >>>>>>
 14. Pozwolenie zintegrowane >>>>>>
 15. Gospodarka odpadami >>>>>>
 16. Program Edukacji Ekologicznej >>>>>>
 17. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych>>>>>
 18. Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa >>>>>>>
  Produkty. Opłata produktowa  >>>>>>>>                                                                           Opłata recyklingowa za lekkie torby  >>>>>>>>
 19. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami >>>>>>
 20. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach>>>>>>
 21. Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska>>>>>>
 22. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej>>>>>>
 23. Zarządzenie - Wojewódzka Komisji do spraw Oceny Oddziaływania na Środowisko we Wrocławiu>>>>>>
 24. Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej>>>>>>>
 25. Komunikaty>>>>>>
 26. Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin >>>>>>

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Inne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:24.02.2017 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Migniewicz
Data na dokumencie:08.10.2010
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:15.01.2019 13:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.01.2019 13:26 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
14.01.2019 10:43 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
06.06.2017 12:22 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.06.2017 12:21 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.06.2017 12:20 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
18.05.2017 11:35 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
24.02.2017 11:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2017 11:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2017 11:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2017 14:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2017 14:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2017 14:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2017 12:49 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
23.01.2017 12:46 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.07.2016 07:48 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.06.2016 07:34 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
28.10.2015 10:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2015 14:11 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2015 13:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2015 13:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2015 13:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2014 14:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 11:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 11:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 11:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.02.2013 14:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.02.2013 14:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.02.2013 14:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2013 09:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 14:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 14:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.04.2012 09:55 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
31.01.2011 14:38 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
31.01.2011 14:32 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
24.01.2011 09:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2011 08:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.11.2010 12:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.10.2010 08:53 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)