Joanna Nowak 24.09.2010 09:23 wersja do wydruku

Informacje i obwieszczenia

 

Zgodnie z art. 74 ust. 4 Konstytucji RP z 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Szczegółową regulację prawną dostępu do informacji o środowisku zawiera ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 późn. zm.) Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, o czym stanowi art. 8 wskazanej ustawy.

 

  1. Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku.
  2. Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku.
  3. Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje i obwieszczenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:24.09.2010 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Migniewicz
Data na dokumencie:24.09.2010
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:20.01.2020 09:08