Joanna Nowak 01.04.2010 11:02 wersja do wydruku

Zadnia Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

W Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego za kwestie związane z rolnictwem w województwie odpowiada w szczególności Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich należący do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

 1. Opracowanie wewnętrznych instrukcji związanych z pełnieniem funkcji podmiotu wdrażającego działania delegowane w ramach PROW 2007-2013przekładanych do zatwierdzenia Dyrektorowi Departamentu.
 2. Informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków.
 3. Przygotowanie naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 4. Przyjmowanie, rejestrowanie i kontrola administracyjna wniosków przyznanie pomocy.
 5. Przygotowanie projektów list operacji do finansowania, zgodnie z zasadami Programu na podstawie kontroli administracyjnej  i przekładania list operacji do finansowania Zarządowi Województwa celem zatwierdzenia.
 6. Przygotowanie projektów umów / decyzji w trybie KPA na podpis Marszałka.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów.
 8. Prowadzenie rejestru umów z beneficjentami /decyzji i przesyłanie danych do Agencji Płatniczej.
 9. Wykrywanie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz informowanie o wykryciu nieprawidłowości.
 10. Sporządzanie Informacji o Uzasadnionym Podejrzeniu Wystąpienia Nieprawidłowości (zwanej dalej IUP)/ Informacja o Uzasadnionym Stwierdzeniu Wystąpienia Nieprawidłowości. 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:01.04.2010 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marta Pasierska
Data aktualizacji:11.08.2017 08:05