Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała 3831/III/09 ZWD z dnia 30.12.09 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Projektu systemowego pt: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie s
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Paweł Kozioł
Data publikacji:07.01.2010 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Kozioł
Data aktualizacji:07.01.2010 13:25