W dniu 2 lipca 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego pn. Zajęcia wakacyjne w okresie pandemii.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „(NIE)PEŁNOSPRAWNI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: diana.hanas@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia  10 lipca 2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Zajęcia wakacyjne w okresie pandemii.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Aneta Jędryczka
Data publikacji:03.07.2020 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Diana Hanas
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Jędryczka
Data aktualizacji:03.07.2020 14:53