Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 28.02.1992 r. (z późn. zm.), tj. koncesji Nr 1/92 udzielonej Kopalni Kruszyw Rokitki Sp. z o.o. w Rokitkach na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rokitki” położonego w miejscowości Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064), jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organ administracji zawiadamia o decyzjach oraz innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 28.02.1992 r. (z późn. zm.), tj. koncesji Nr 1/92 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rokitki” położonego w miejscowości Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:03.07.2020 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:03.07.2020 14:22