Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12.03.2020 r., na wniosek firmy Kruszywa Skalne Sp. z o.o. wydana została decyzja nr 6/2020 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 13/E/2010 z dnia 02 września 2010 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie migmatytu oraz granodiorytu i amfibolitu (kopaliny współwystępujące) ze złoża „Kluczowa”, położonego w miejscowości Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:29.06.2020 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:23.07.2020 08:05