Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 05.05.2020, na wniosek firmy: KNOX Sp. z o.o., ul Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków wydana została decyzja nr 9/2020 zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 34/99 z dnia 20.09.1999 r., (ze zm.) udzieloną na wydobywanie gnejsu ze złoża „Pomianów” położonego na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:22.05.2020 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:22.05.2020 13:15