Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.08.2019 r. roku wpłynął wniosek firmy: KNOX Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 34/99 z dnia 20.09.1999 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie gnejsu ze złoża "Pomianów”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:26.03.2020 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:26.03.2020 10:56