Joanna Imiela 06.03.2020 10:36 wersja do wydruku

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Zdrowie dla regionu'' - organizacja konferencji przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”.

W dniu 05 marca 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe na realizację zadania publicznego
w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Zdrowie dla regionu'' - organizacja konferencji przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688
z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie
w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; maria.kryszczyńska@umwd.pl
oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 13 marca 2020 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Zdrowie dla regionu'' - organizacja konferencji przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Imiela
Data publikacji:06.03.2020 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Kryszczyńska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Imiela
Data aktualizacji:06.03.2020 10:36