Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27.02.2020 r., na wniosek firmy: Bielinex-Beton Sp. z o.o., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, wydana została decyzja 2/E/2020 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bierkowice”, w granicach obszaru górniczego „Bierkowice-Pole I”, „Bierkowice-Pole II” oraz „Bierkowice-Pole III”, położonego w gminie Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:28.02.2020 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:28.02.2020 14:18