Zgodnie z  Uchwałą Nr 1563/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia br.  w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiej Organizacji Kalisteniki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Integracja mieszkańców Partynic i Ołtaszyn”  i nie zlecono jego wykonania.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.„Integracja mieszkańców Partynic i Ołtaszyn”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Renata Pędziwiater
Data publikacji:18.12.2019 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Pędziwiater
Data aktualizacji:18.12.2019 13:31