Zamawiający informuje, że zamierza prowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm.) mający na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu Systemu Monitoringu Ekonomiczno-Finansowego opartego na Hurtowni Danych dla SPZOZ-ów podległych UMWD w ramach tegorocznej edycji GovTech Polska. 

Szczegółowe informacje dotyczące dialogu technicznego, w tym trybu zgłaszania się zainteresowanych podmiotów do udziału w dialogu zawierają załączone do niniejszego ogłoszenia pliki o dialogu technicznym.

Projekt realizowany jest w ramach programu GovTech Polska. Program ten powstał po to, aby znaleźć innowacyjne rozwiązania rzeczywistych wyzwań polskiej administracji publicznej z zastosowaniem najnowszych rozwiązań programistycznych. To brakujący element ekosystemu innowacji, który otwiera administrację publiczną w Polsce. Ma on na celu wypracowanie modeli współpracy administracji publicznej z innowatorami poprzez tworzenie warunków, aby pieniądze wydawane na realizację zadań państwa trafiały także do start-up’ów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zaproponują administracji najbardziej efektywne i nowatorskie rozwiązania. Więcej informacji o programie na stronie internetowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do dialogu technicznego w sprawie Systemu Monitoringu Ekonomiczno-Finansowego opartego na Hurtowni Danych dla SPZOZ-ów, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest podmiotem tworzącym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Grzegorz Pytlarz
Data publikacji:31.07.2019 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Boguski
Data na dokumencie:31.07.2019
Informację aktualizował:Grzegorz Pytlarz
Data aktualizacji:02.08.2019 09:36