Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 492/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r.

WYNIK KONKURSU -  Załącznik do Uchwały Nr 492/VI/19

Protokół  z posiedzenia Komisji Konkursowej

Wykaz  ofert

 Informacja dla Beneficjentów:

Warunkiem przystąpienia do umowy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury jest dostarczenie w wersji  tradycyjnej  zaktualizowanych  i podpisanych załączników (harmonogram, kalkulacja kosztów, oświadczenie)  w 2 egzemplarzach w na adres:

Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3
50-413 Wrocław

oraz w wersji edytowalnej na adres: barbara.gorniak@dolnyslask.pl 

według  następujących wzorów:

harmonogram - załącznik nr 2

kalkulacja kosztów - załącznik nr 3

oświadczenie   - załącznik nr 4

Informacje dotyczące używania znaków graficznych:

Beneficjent zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:

PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z adresem internetowym Zleceniodawcy  - www.umwd.dolnyslask.pl - na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji beneficjent zobowiązany jest przesłać projekty końcowe do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl

W przypadku konieczności aneksowania umowy, beneficjent zobowiązany jest do zastosowania następujących wzorów:

harmonogram - załącznik nr 1 do aneksu nr 1 umowy nr DR-K/     /2019

kalkulacja kosztów - załącznik nr 2 do aneksu nr 1 do umowy nr DR-K/     /2019

Kontakt: Barbara Górniak, telefon 71 770 43 27, barbara.gorniak@dolnyslask.pl

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Urszula Żołyńska
Data publikacji:13.03.2019 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Górniak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Urszula Żołyńska
Data aktualizacji:13.03.2019 09:38