wersja do wydruku Iwona Łyp 11.03.2019 15:04

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) na realizację zadania publicznego pn. „Wzmocnienie dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”

W dniu 08.03.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, pn. „Wzmocnienie dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Rozwoju Obywatelstwa Społecznego/Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na stronie internetowej www.dolnyslask.pl, w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do dnia 19.03.2019 r. w:
– Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych,
– drogą elektroniczną na adres mailowy: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl,
– listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych  Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) na realizację zadania publicznego pn. „Wzmocnienie dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Iwona Łyp
Data publikacji:11.03.2019 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Łyp
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Iwona Łyp
Data aktualizacji:11.03.2019 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż