Z uwagi na zmiany legislacyjne, zaprzestano prac nad aktualizacją Programu ochrony powietrza.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania Aktualizacji programu ochrony powietrza w trybie art. 91 ust. 9c ustawy Prawo ochrony środowiska.

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do prac nad aktualizacja POP

Aktualizacji podlegać będą programy przyjęte przez Sejmik  Województwa Dolnośląskiego:

  • uchwałą nr XLVI/1544/14 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenie Programu ochrony powietrza dla woj. dolnośląskiego oraz
  • uchwałą nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Podstawą do przedmiotowej aktualizacji jest „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyników klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok” wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w której stwierdzono przekroczenia:

  • w strefie dolnośląskiej: poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020) oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu i ozonu,
  • w strefie aglomeracja wrocławska: poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020), dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu,
  • w strefie miasto Legnica i miasto Wałbrzych: poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu,
  • w strefie miasto Wałbrzych: poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Na podstawie posiadanych Pełnomocnictw Marszałka Województwa Dolnośląskiego, upoważniono przedstawicieli firmy EKOMETRIA Sp. z o.o. w GDAŃSKU do działania w imieniu Województwa Dolnośląskiego we wszystkich sprawach związanych z opracowaniem przedmiotowej aktualizacji Programu.  

Do wglądu wyłożona jest dokumentacja:
Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok.

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Aktualizacja programu ochrony powietrza
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Data publikacji:14.02.2019 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jerzmańska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:29.11.2019 10:36