Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”

Zgodnie z Uchwałą Nr 32/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Piotrowe Lipy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe realizowanego w okresie od 10.12.2018  do 31.12.2018.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Łukasz Kukulski
Data publikacji:27.11.2018 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.11.2018
Informację aktualizował:Łukasz Kukulski
Data aktualizacji:27.11.2018 14:07