wersja do wydruku Jerzy Pasieka 08.11.2018 13:15

Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gala Wioślarska 2018. Podsumowanie sezonu wioślarskiego”

Zgodnie z  Uchwałą 6153/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportów Wodnych i Rowerowych PEGAZ złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Gala Wioślarska 2018. Podsumowanie sezonu wioślarskiego” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki/Departament Rozwoju Regionalnego.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gala Wioślarska 2018. Podsumowanie sezonu wioślarskiego”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jerzy Pasieka
Data publikacji:08.11.2018 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Łuczak
Data na dokumencie:08.11.2018
Informację aktualizował:Jerzy Pasieka
Data aktualizacji:08.11.2018 13:15