Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publicznego pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”

W dniu 2 listopada 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”
 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14;
50-411 Wrocław do dnia 12 listopada 2018r.

W załączeniu:
Oferta

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publicznego pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Dominik Wojciechowski
Data publikacji:05.11.2018 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.11.2018
Informację aktualizował:Dominik Wojciechowski
Data aktualizacji:05.11.2018 10:43