Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „„Gdzie Słowa nie wystarczą potrzebna jest muzyka…” – koncert pieśni patriotycznej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5970/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Jaworze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „„Gdzie Słowa nie wystarczą potrzebna jest muzyka…” – koncert pieśni patriotycznej” realizowanego w okresie od 1.10.2018 r. do 29.12.2018 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „„Gdzie Słowa nie wystarczą potrzebna jest muzyka…” – koncert pieśni patriotycznej”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Urszula Żołyńska
Data publikacji:19.09.2018 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Żołyńska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.