Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadania:
Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych
kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 15 maja 2018 r., na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter
50-413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 
Telefon kontaktowy: 71 770 41 49
 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Kinga Słupska
Data publikacji:24.04.2018 14:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kinga Słupska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kinga Słupska
Data aktualizacji:24.04.2018 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż