Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878) marszałek województwa ma obowiązek upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do:

1) dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych ( art.18 ust.10 pkt 2);

2) składania wniosków o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia (art. 46 ust. 2c) .

 

Na terenie województwa dolnośląskiego upoważnieni zostali niżej wymienieni lekarze specjaliści
w dziedzinie psychiatrii:

 

  1. Jacek Kacalak:
  • numer prawa wykonywania zawodu lekarza 5623196,
  • adres mailowy: j.kacalak@wp.pl
  • tel.71 389 71 13 wew.315

 

  1. Wojciech Donotek:

 

Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2459) należy kierować na adres:

 

Jacek Kacalak:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1;

 

Wojciech Donotek:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Al. Tysiąclecia 30.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:upwaznieni lekarze - przymus bezpośredni
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Grzegorz Pytlarz
Data publikacji:22.03.2018 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Pytlarz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Pytlarz
Data aktualizacji:11.02.2019 12:46