Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku oraz powołanie Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

W dniu 28 lutego 2018  r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr  4944/V/18 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku oraz powołał Komisję Konkursową do oceny merytorycznej ofert.

Oferty należy składać w terminie do 21 marca 2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego,  pok. 411
ul. Walońska 3-5;  50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „Wydział Gospodarki – Konkurs ofert dla rzemiosła”
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku oraz powołanie Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Monika Bujnicka
Data publikacji:28.02.2018 15:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jakubek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Bujnicka
Data aktualizacji:28.02.2018 15:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż