Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (Dz. U. z 2016 r., poz. 803) demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być przeprowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.


Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów znajduje się poniżej w załączniku.

 

Zgodnie z art. 30 przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z ekploatacji i przekazania go Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa do dnia 15 marca następnego roku.

 

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZA LATA 2011 - 2017

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225 poz. 1471) >>>>>pobierz (wersja PDF)

 

Wzór formularza do sporządzania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji    >>>>pobierz  (wersja edytowalna WORD)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 202, poz. 1340)  >>>>pobierz

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest marszałek województwa; w przypadku gdy stacja demontażu położona jest na terenie zamkniętym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

Zgodnie z art. 42 marszałek województwa prowadzi wykaz przedsiębiorców prowadzących:

 

 1. stacje demontażu;
 2. punkty zbierania pojazdów.

 

Wykaz ten marszałek województwa zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego. Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego  prowadzący stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego.

 

OPŁATY - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu jest obowiązany do obliczenia i uiszczenia bez wezwania opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu (art. 28a ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji).

Powyższa opłata jest uiszczana w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy na poniższy rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego:

SANTANDER Bank Polska S.A.

53 1090 2398 0000 0001 4176 6359
 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) uprzejmie informuję, że:

 

 • dane osobowe zawarte w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach przesyłanych do tut. Wydziału są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14,
   
 • powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, wprowadzenia do wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządzenia raportu wojewódzkiego i przekazania go ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
   
 • odbiorcami ww. danych osobowych są: minister właściwy do spraw środowiska oraz każdy kto złoży wniosek  o udostępnienie informacji o środowisku,
   
 • przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
   
 • podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 21) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225 poz. 1471).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pojazdy wycofane z eksploatacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:24.02.2017 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:06.06.2019 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.06.2019 09:26 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.06.2019 09:26 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (5.06.2019
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (5.06.2019 r.).pdf"

(Izabela Migniewicz)
06.06.2019 09:25 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (8.05.2019
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (8.05.2019 r.).pdf

(Izabela Migniewicz)
09.05.2019 07:50 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
09.05.2019 07:50 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (8.05.2019
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (8.05.2019 r.).pdf"

(Izabela Migniewicz)
09.05.2019 07:45 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów 16.04.2019 r.
- Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i
punkty zbierania pojazdów (16.04.2019 r.).pdf

(Izabela Migniewicz)
16.04.2019 14:56 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
16.04.2019 14:56 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów 16.04.2019 r.
- Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i
punkty zbierania pojazdów (16.04.2019 r.).pdf"

(Izabela Migniewicz)
16.04.2019 14:55 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (09.10.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (09.10.2018 r.).pdf

(Izabela Migniewicz)
14.02.2019 13:50 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
09.10.2018 15:18 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
09.10.2018 15:18 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (09.10.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (09.10.2018 r.).pdf"

(Izabela Migniewicz)
09.10.2018 15:17 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (07.08.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (07.08.2018 r.).pdf

(Izabela Migniewicz)
05.09.2018 12:58 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.09.2018 12:58 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (07.08.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (07.08.2018 r.).pdf"

(Izabela Migniewicz)
05.09.2018 12:58 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (16.07.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (16.07.2018 r.).pdf

(Izabela Migniewicz)
16.07.2018 14:26 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
16.07.2018 14:26 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (16.07.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (16.07.2018 r.).pdf"

(Izabela Migniewicz)
16.07.2018 14:26 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (4.06.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (4.06.2018 r.).pdf

(Izabela Migniewicz)
05.06.2018 08:52 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.06.2018 08:52 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (4.06.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (4.06.2018 r.).pdf"

(Izabela Migniewicz)
05.06.2018 08:51 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (17.04.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (17.04.2018 r.).pdf

(Izabela Migniewicz)
19.04.2018 10:30 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
19.04.2018 10:29 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów (17.04.2018
r.) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu i punkty zbierania pojazdów (17.04.2018 r.).pdf"

(Izabela Migniewicz)
19.04.2018 10:28 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz
przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty
zbierania pojazdów.pdf

(Izabela Migniewicz)
27.03.2018 10:47 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
27.03.2018 10:47 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz
przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty
zbierania pojazdów.pdf"

(Izabela Migniewicz)
27.03.2018 10:46 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz
przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty
zbierania pojazdów.pdf

(Izabela Migniewicz)
25.01.2018 11:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.01.2018 14:08 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
12.01.2018 14:08 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz
przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty
zbierania pojazdów.pdf"

(Izabela Migniewicz)
12.01.2018 14:08 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz
przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty
zbierania pojazdów.pdf

(Izabela Migniewicz)
13.12.2017 13:07 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
13.12.2017 13:07 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
13.12.2017 13:06 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
10.11.2017 14:29 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
10.11.2017 14:29 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
10.11.2017 14:29 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
06.11.2017 14:05 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.11.2017 14:05 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
06.11.2017 14:05 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
26.06.2017 08:03 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
26.06.2017 08:03 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
26.06.2017 08:02 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
26.06.2017 08:02 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów1

(Izabela Migniewicz)
01.03.2017 15:08 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.03.2017 15:08 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów1"

(Izabela Migniewicz)
01.03.2017 13:13 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
24.02.2017 11:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.02.2017 13:58 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.02.2017 13:58 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
02.02.2017 13:57 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
30.01.2017 14:11 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2017 14:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2017 14:09 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2017 13:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2016 12:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.11.2016 11:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.11.2016 11:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.11.2016 11:21 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
14.11.2016 11:21 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
14.11.2016 11:20 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
02.09.2016 12:19 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.09.2016 12:19 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
02.09.2016 12:18 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
15.06.2016 09:40 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
15.06.2016 09:40 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
15.06.2016 09:40 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
15.02.2016 11:01 Edycja dokumentu (Karolina Byra-Kucharzak)
15.02.2016 11:01 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Karolina Byra-Kucharzak)
15.02.2016 11:00 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Karolina Byra-Kucharzak)
20.01.2016 09:21 Edycja dokumentu (Karolina Byra-Kucharzak)
20.01.2016 09:20 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów "

(Karolina Byra-Kucharzak)
20.01.2016 09:20 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Karolina Byra-Kucharzak)
12.01.2016 14:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.01.2016 07:40 Edycja dokumentu (Karolina Byra-Kucharzak)
12.01.2016 07:40 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Karolina Byra-Kucharzak)
12.01.2016 07:40 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Karolina Byra-Kucharzak)
07.01.2016 11:44 Dodano załącznik (Karolina Byra-Kucharzak)
07.01.2016 11:44 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów "

(Karolina Byra-Kucharzak)
07.01.2016 11:43 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Karolina Byra-Kucharzak)
06.11.2015 11:37 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.11.2015 11:37 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
06.11.2015 11:36 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
06.11.2015 11:17 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
06.11.2015 11:17 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
06.11.2015 11:17 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
19.10.2015 15:11 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
19.10.2015 15:11 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
19.10.2015 15:11 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
14.10.2015 10:41 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
14.10.2015 10:41 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
14.10.2015 10:40 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
30.09.2015 09:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.09.2015 08:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.09.2015 15:19 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
07.09.2015 15:18 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
07.09.2015 15:18 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wrzesień
2015

(Izabela Migniewicz)
04.09.2015 14:04 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
04.09.2015 14:04 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wrzesień
2015"

(Izabela Migniewicz)
04.09.2015 14:03 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
17.06.2015 12:09 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
17.06.2015 12:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
17.06.2015 12:08 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów

(Izabela Migniewicz)
03.06.2015 15:15 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
03.06.2015 15:15 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów"

(Izabela Migniewicz)
03.06.2015 15:14 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów.

(Izabela Migniewicz)
12.03.2015 10:02 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
12.03.2015 10:01 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów."

(Izabela Migniewicz)
12.03.2015 10:01 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
12.03.2015 10:01 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na 21.11.2014r.

(Izabela Migniewicz)
05.01.2015 14:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.11.2014 15:13 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
21.11.2014 15:13 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na 21.11.2014r."

(Izabela Migniewicz)
21.11.2014 15:12 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
21.11.2014 15:12 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na 21.11.2014r.

(Izabela Migniewicz)
21.11.2014 10:28 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
21.11.2014 10:28 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na 21.11.2014r. "

(Izabela Migniewicz)
21.11.2014 10:27 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na 18.09.2014r.

(Izabela Migniewicz)
18.09.2014 15:36 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
18.09.2014 15:34 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na 18.09.2014r."

(Izabela Migniewicz)
18.09.2014 15:33 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu-stan na dzień 11.08.2014

(Izabela Migniewicz)
11.08.2014 12:04 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
11.08.2014 12:03 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 03.06.2014

(Izabela Migniewicz)
11.08.2014 12:03 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu-stan na dzień 11.08.2014"

(Izabela Migniewicz)
04.06.2014 08:50 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
04.06.2014 08:47 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
04.06.2014 08:46 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 03.06.2014"

(Izabela Migniewicz)
04.06.2014 08:46 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 15.04.2014

(Izabela Migniewicz)
18.04.2014 10:13 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
18.04.2014 10:13 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 15.04.2014"

(Izabela Migniewicz)
18.04.2014 10:12 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 31.01.2014

(Izabela Migniewicz)
30.01.2014 13:56 dodano (Izabela Migniewicz)
30.01.2014 13:56 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 31.01.2014"

(Izabela Migniewicz)
30.01.2014 13:55 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 22.01.2014

(Izabela Migniewicz)
22.01.2014 13:28 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
22.01.2014 13:28 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 28.01.2013

(Izabela Migniewicz)
22.01.2014 13:28 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 22.01.2014"

(Izabela Migniewicz)
28.01.2013 13:20 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
28.01.2013 13:20 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 28.01.2013"

(Izabela Migniewicz)
28.01.2013 13:19 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 26.06.2012r.

(Izabela Migniewicz)
28.01.2013 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.06.2012 13:11 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
26.06.2012 13:11 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 26.06.2012r."

(Izabela Migniewicz)
26.06.2012 13:11 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 24.02.2012r.

(Izabela Migniewicz)
24.02.2012 14:32 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
24.02.2012 14:32 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 24.02.2012r."

(Izabela Migniewicz)
24.02.2012 14:32 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 28.12.2011

(Izabela Migniewicz)
28.12.2011 13:54 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
28.12.2011 13:54 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 28.12.2011"

(Izabela Migniewicz)
28.12.2011 13:54 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 16.12.2011

(Izabela Migniewicz)
16.12.2011 14:57 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
16.12.2011 14:56 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 16.12.2011"

(Izabela Migniewicz)
16.12.2011 14:53 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 02.12.2011

(Izabela Migniewicz)
02.12.2011 14:02 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
02.12.2011 14:01 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 02.12.2011"

(Izabela Migniewicz)
02.12.2011 14:01 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu-stan na dzień 30.09.2011r.

(Izabela Migniewicz)
10.10.2011 12:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.10.2011 12:38 Dodano załącznik "Wzór nowego formualrza dot. rocznego
sprawozdania o pojazadach wycofanych z"

(Sylwia Wujda)
10.10.2011 12:38 Usunięto załącznik Wzór nowego formualrza dot. rocznego
sprawozdania o pojazadach wycofanych z eksploatacji

(Sylwia Wujda)
10.10.2011 12:36 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.10.2011 12:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.10.2011 12:21 Dodano załącznik "RMŚ z dnia 14.10.2010 r. w sprawie
obliczania poziomów odzysku"

(Sylwia Wujda)
10.10.2011 12:21 Dodano załącznik "Wzór nowego formualrza dot. rocznego
sprawozdania o pojazadach wycofanych z eksploatacji"

(Sylwia Wujda)
10.10.2011 12:21 Dodano załącznik "RMŚ z dnia 10.11.2010 r. w sprawie
rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji"

(Sylwia Wujda)
03.10.2011 10:51 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
03.10.2011 10:50 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu-stan na dzień 30.09.2011r."

(Izabela Migniewicz)
03.10.2011 10:49 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 09.09.2011

(Izabela Migniewicz)
12.09.2011 09:34 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
12.09.2011 09:34 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu -stan na dzień 09.09.2011"

(Izabela Migniewicz)
12.09.2011 09:33 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 04.07.2011

(Izabela Migniewicz)
04.07.2011 11:35 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
04.07.2011 11:35 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 04.07.2011"

(Izabela Migniewicz)
04.07.2011 11:34 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 20.05.2011r.

(Izabela Migniewicz)
30.05.2011 12:42 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
30.05.2011 12:41 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 20.05.2011r."

(Izabela Migniewicz)
30.05.2011 12:39 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 14.04.2011

(Izabela Migniewicz)
30.05.2011 12:39 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 20.12.2010

(Izabela Migniewicz)
30.05.2011 12:39 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 16.11.2010

(Izabela Migniewicz)
30.05.2011 12:39 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego

(Izabela Migniewicz)
14.04.2011 14:25 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
14.04.2011 14:25 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 14.04.2011"

(Izabela Migniewicz)
04.02.2011 07:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.02.2011 15:44 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.02.2011 15:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.02.2011 15:40 Dodano załącznik "rozporządzenie MŚ z 24 października
2005r. w sprawie poziomów odzysku pojazdów....pdf"

(Sylwia Wujda)
03.02.2011 15:39 Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 14 października 2010r. w sprawie obliczania poziomów
odzysku i recyzkoingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(Sylwia Wujda)
14.01.2011 12:49 usunięto 2 załączniki (Sylwia Wujda)
14.01.2011 12:48 Usunięto załącznik Akty prawne regulujące zasady
postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

(Sylwia Wujda)
14.01.2011 12:46 Usunięto załącznik Wzór formularza dotyczący rocznego
sprawozdania o pojazdach wycofanych z

(Sylwia Wujda)
14.01.2011 12:46 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 14 października 2010r. w sprawie obliczania poziomów
odzysku i recyzkoingu pojazdów wycofanych z eksploatacji"

(Sylwia Wujda)
14.01.2011 12:46 Dodano załącznik "Wzór formularza dotyczący rocznego
sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji"

(Sylwia Wujda)
14.01.2011 12:43 Usunięto załącznik NOWY WZÓR formularza dotyczący
rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2010 Nr 225, poz. 1471) - za rok 2010 - wersja
edytowalna WORD

(Sylwia Wujda)
14.01.2011 12:38 Usunięto załącznik rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o
pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225, poz.
1471) - za rok 2010 - wersja PDF

(Sylwia Wujda)
14.01.2011 12:38 Usunięto załącznik UWAGA !!! NOWE rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w
sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji

(Sylwia Wujda)
13.01.2011 13:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.01.2011 13:44 Dodano załącznik "WZÓR karty ewidencji pojazdu wycofanego
z eksploatacji - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów"

(Sylwia Wujda)
04.01.2011 09:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011 09:15 Zmieniono tytuł załącznika z "NOWY WZÓR formularza
dotyczący rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z
eksploatacji - za rok 2010 - wersja edytowalna WORD" na
"NOWY WZÓR formularza dotyczący rocznego sprawozdania o
pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2010 Nr 225,
poz. 1471) - za rok 2010 - wersja edytowalna WORD"

(Sylwia Wujda)
04.01.2011 09:13 Zmieniono tytuł załącznika z "Wzór formularza dotyczący
rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
- za rok 2010 - wersja pdf" na "rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego
sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 225, poz. 1471) - za rok 2010 - wersja PDF"

(Sylwia Wujda)
04.01.2011 09:11 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011 09:10 Dodano załącznik "NOWY WZÓR formularza dotyczący
rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
- za rok 2010 - wersja edytowalna WORD"

(Sylwia Wujda)
03.01.2011 10:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2011 10:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2011 10:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2011 10:39 Dodano załącznik "UWAGA !!! NOWE Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie
obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji"

(Sylwia Wujda)
31.12.2010 12:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2010 12:17 Usunięto załącznik Wzór formularza dotyczący rocznego
sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji - za lata
2005 - 2009

(Sylwia Wujda)
31.12.2010 12:17 Dodano załącznik "Wzór formularza dotyczący rocznego
sprawozdania o pojazdach wycofanych z"

(Sylwia Wujda)
31.12.2010 12:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Wzór formularza dotyczący
rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
- za rok 2010" na "Wzór formularza dotyczący rocznego
sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji - za rok
2010 - wersja pdf"

(Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:44 Dodano załącznik "Wzór formularza dotyczący rocznego
sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji - za lata
2005 - 2009"

(Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:44 Dodano załącznik "Wzór formularza dotyczący rocznego
sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji - za rok
2010"

(Sylwia Wujda)
21.12.2010 11:38 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
21.12.2010 11:38 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 20.12.2010"

(Izabela Migniewicz)
17.11.2010 12:21 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
17.11.2010 12:21 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego-stan
na dzień 16.11.2010"

(Izabela Migniewicz)
25.10.2010 12:15 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
14.09.2010 11:46 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
14.09.2010 11:45 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.07.2010 12:16 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
22.07.2010 12:16 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego"

(Izabela Migniewicz)
22.07.2010 12:16 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego

(Izabela Migniewicz)
22.07.2010 12:09 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
22.07.2010 12:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego"

(Izabela Migniewicz)
22.07.2010 12:08 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania

(Izabela Migniewicz)
22.07.2010 11:56 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
22.07.2010 11:55 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania"

(Izabela Migniewicz)
22.07.2010 11:55 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego

(Izabela Migniewicz)
23.04.2010 10:55 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego"

(Rafał Krzewicki)
23.04.2010 10:55 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego

(Rafał Krzewicki)
29.03.2010 08:37 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego"

(Rafał Krzewicki)
29.03.2010 08:36 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego

(Rafał Krzewicki)
16.11.2009 07:20 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
16.11.2009 07:19 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego"

(Rafał Krzewicki)
16.11.2009 07:18 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego

(Rafał Krzewicki)
19.10.2009 10:37 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
19.10.2009 10:36 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego"

(Rafał Krzewicki)
19.10.2009 10:36 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego

(Rafał Krzewicki)
06.10.2009 09:17 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
06.10.2009 09:16 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego"

(Rafał Krzewicki)
06.10.2009 09:15 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego

(Rafał Krzewicki)
06.10.2009 09:07 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
06.10.2009 09:07 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego"

(Rafał Krzewicki)
06.10.2009 09:06 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących
stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego

(Rafał Krzewicki)
20.08.2009 14:50 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
20.08.2009 14:43 Utworzenie dokumentu. (Rafał Krzewicki)