Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 3934/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zlecenia Regionalnemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „ Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich ” realizowanego w okresie od  01.07.2017r.  do  22.09.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Dominik Wojciechowski
Data publikacji:20.06.2017 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dominik Wojciechowski
Data na dokumencie:13.06.2017
Informację aktualizował:Dominik Wojciechowski
Data aktualizacji:20.06.2017 09:59