Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Postępowanie administracyjne z zakresu wydawania decyzji administracyjnych, Zamówienia publiczne po nowelizacji.

Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

1. Postępowanie administracyjne z zakresu wydawania decyzji administracyjnych oraz rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy beneficjenta od decyzji administracyjnej, w projektach dofinansowanych ze środków unijnych (EFRR i EFS) po nowelizacji - aspekt praktyczny z uwzględnieniem dorobku sądowo-administracyjnego.
2. Zamówienia publiczne po nowelizacji – zagadnienia ogólne przygotowujące pracowników do weryfikacji dokumentów przedkładanych przez wnioskodawców w ramach projektów finansowanych ze środków RPO WD 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Postępowanie administracyjne z zakresu wydawania decyzji administracyjnych, Zamówienia publiczne po nowelizacji.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Justyna Karpińska
Data publikacji:23.03.2017 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Pawlina
Data na dokumencie:23.03.2017
Informację aktualizował:Justyna Karpińska
Data aktualizacji:23.03.2017 13:21