Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD: zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach PT RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zaangażowanych w realizację POKL 2007-2013.

Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla:
• pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
• pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Zamówienie obejmować będzie szkolenia z zakresu:
1. Windykacja środków od beneficjenta.
2. Informacja publiczna.
3. Profesjonalna obsługa klienta.
4. Zarządzanie projektami – studium wykonalności w projektach inwestycyjnych.
5. Rozliczanie podatku VAT oraz kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z RPO WD.
6. Naruszenie zasad realizacji projektu/Nakładanie korekt finansowych.
7. Kreatywny Urzędnik – tworzenie prezentacji multimedialnych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD: zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach PT RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zaangażowanych w realizację POKL 2007-2013.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Justyna Karpińska
Data publikacji:27.03.2015 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Chadrysiak
Data na dokumencie:27.03.2015
Informację aktualizował:Justyna Karpińska
Data aktualizacji:27.03.2015 14:28