Jednostka kontrolująca:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
w którego imieniu działało konsorcjum Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k oraz Ernst & Audit sp. z o.o.


Zakres kontroli:

Kontrola systemowa oraz reazliacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej  w ramach PO KL

 

Przeprowadzona w okresie:

od dnia 29.10.2014 r. do dnia 06.11.2014 r.

 

Wyniki kontroli:

Informacja pokontrolna nr 25/POKL/2014 – kontrola systemowa, podpisana przez MWD 15.12.2014 r.
Informacja pokontrolna nr 25/POKL/2014 – kontrola RPD PT PO KL, podpisana przez MWD 15.12.2014 r.
Zalecenia pokontrolne z 24.12.2014 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontola zewnętrzna DU-A.II.1710.18.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:03.02.2015 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:05.02.2015 09:37