Jednostka kontrolująca:

Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu


Zakres kontroli:

Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie, stwierdzeniu wygaśnięcia i przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz wydawaniu decyzji, o których mowa w przepisach art. 138 - art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).

 

Przeprowadzona w okresie:

od dnia 5.05.2014 r. do dnia 16.06.2014 r.

 

Wyniki kontroli:

Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.12.2014 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontola zewnętrzna DU-A.II.1710.14.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:17.10.2014 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:05.02.2015 09:30