Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA
 
  1. Stanisław Jurcewicz - Przewodniczący Komisji
  2. Jerzy Dec - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Zbigniew Szczygieł - Wiceprzewodniczący Komisji
  4. Jacek Baczyński
  5. Patryk Wild

 


Sekretarz: Wojciech Okrutny tel. (071) 340 64 29

 

 
Komisja Rewizyjna została powołana przez Sejmik w celu kontroli działalności Zarządu Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 
  • opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
  • przygotowanie corocznej oceny pracy Zarządu przed rozpatrzeniem przez Sejmik sprawozdań,
  • sporządzanie opinii do wniosku o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium,
  • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Sejmiku; opiniowanie, w tym wspólnie z innymi Komisjami, skarg na Zarząd oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Sejmiku w tej materii.

 

TERMINY POSIEDZEŃ

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Rewizyjna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Marek Sobieraj
Data publikacji:14.05.2009 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Krzykowski
Data aktualizacji:15.01.2019 09:20