KOMISJA REWIZYJNA
 
 1. Stanisław Jurcewicz - Przewodniczący Komisji
 2. Jerzy Dec - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Zbigniew Szczygieł - Wiceprzewodniczący Komisji
 4. Piotr Karwan
 5. Ryszard Lech
 6. Dariusz Stasiak
 7. Patryk Wild

 


Sekretarz: Wojciech Okrutny tel. (071) 340 64 29

 

 
Komisja Rewizyjna została powołana przez Sejmik w celu kontroli działalności Zarządu Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 
 • opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
 • przygotowanie corocznej oceny pracy Zarządu przed rozpatrzeniem przez Sejmik sprawozdań,
 • sporządzanie opinii do wniosku o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium,
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Sejmiku; opiniowanie, w tym wspólnie z innymi Komisjami, skarg na Zarząd oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Sejmiku w tej materii.

 

TERMINY POSIEDZEŃ

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Rewizyjna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Marek Sobieraj
Data publikacji:14.05.2009 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Krzykowski
Data aktualizacji:27.02.2020 08:36