Rejestr instytucji kultury

 

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w Zycie 21 maja 2012 r.

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego:


I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego prowadzi Wydział Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, tel. 770 43 15.


II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.


1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.


2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:


1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.


3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.


4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.


IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt. III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Wrocław PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.


V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Aleksandra Fabisiak
Data publikacji:11.03.2013 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dominika Kubicz-Wichłacz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Urszula Żołyńska
Data aktualizacji:26.11.2018 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.11.2018 13:35 Edycja dokumentu (Urszula Żołyńska)
26.11.2018 13:35 Dodano załącznik
"Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_W
ojewodztwo_Dolnoslaskie.pdf -
Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wo
jewodztwo_Dolnoslaskie.pdf"

(Urszula Żołyńska)
26.11.2018 13:34 Usunięto załącznik
Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wo
jewodztwo_Dolnoslaskie.pdf -
Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wo
jewodztwo_Dolnoslaskie.pdf

(Urszula Żołyńska)
26.11.2018 13:30 Edycja dokumentu (Urszula Żołyńska)
26.11.2018 13:30 Dodano załącznik
"Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_W
ojewodztwo_Dolnoslaskie.pdf -
Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wo
jewodztwo_Dolnoslaskie.pdf"

(Urszula Żołyńska)
26.11.2018 13:30 Usunięto załącznik
Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wo
jewodztwo_Dolnoslaskie.xls -
Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wo
jewodztwo_Dolnoslaskie.xls

(Urszula Żołyńska)
26.11.2018 13:28 Edycja dokumentu (Urszula Żołyńska)
26.11.2018 13:27 Dodano załącznik
"Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_W
ojewodztwo_Dolnoslaskie.xls -
Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wo
jewodztwo_Dolnoslaskie.xls"

(Urszula Żołyńska)
26.11.2018 13:27 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY -
Rejestr_instytucji_kultury_Wojewodztwa_Dolnoslaskiego.pdf

(Urszula Żołyńska)
01.09.2016 11:28 Edycja dokumentu (Ewelina Laskowska)
06.10.2015 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
06.10.2015 10:16 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY"
(Aleksandra Fabisiak)
06.10.2015 10:15 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
(Aleksandra Fabisiak)
05.05.2015 12:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
05.05.2015 12:31 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY"
(Aleksandra Fabisiak)
05.05.2015 12:30 Usunięto załącznik Rejestr instytucji kultury
(Aleksandra Fabisiak)
04.05.2015 10:50 Zmieniono tytuł załącznika z
"Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_W
ojewodztwo_Dolnoslaskie_kwiecien_2014xls.xls" na "Rejestr
instytucji kultury"

(Michał Małysa)
04.05.2015 10:48 Dodano załącznik
"Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_W
ojewodztwo_Dolnoslaskie_kwiecien_2014xls.xls"

(Michał Małysa)
04.05.2015 10:47 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
(Michał Małysa)
14.04.2014 13:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
14.04.2014 13:27 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY"
(Aleksandra Fabisiak)
14.04.2014 13:26 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
(Aleksandra Fabisiak)
28.03.2013 09:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
28.03.2013 09:00 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY"
(Aleksandra Fabisiak)
28.03.2013 08:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
28.03.2013 08:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
28.03.2013 08:58 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
(Aleksandra Fabisiak)
11.03.2013 15:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
11.03.2013 13:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
11.03.2013 13:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
11.03.2013 13:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Fabisiak)
11.03.2013 13:30 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY"
(Aleksandra Fabisiak)
11.03.2013 13:14 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fabisiak)