Jednostka kontrolowana:

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

 

Kontrola sprawdzająca:

Wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak: MDU-W.0913 – 87/09(1143/01/2011) z dnia 12.01.2011 r., wydanym w wyniku kontroli okresowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej  w 2008 r. i 2009 r

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo informujące o wynikach kontroli MDU-W.1711.47.2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:21.03.2012 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:21.03.2012 11:19