Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

24.03.2019

Dotyczy dokumentu:
2019.01.23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.02.12 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 14-19.pdf - odpowiedź 14-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 495/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRW tablica.doc - Porządek obradKRW tablica.doc"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie wydarzenia projektowego pn. Exchange - training concept, realizowanego na potrzeby projektu TRANS³Net
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia 5 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 535/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 536/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - WCSKJ_praca dla lekarzy.pdf
Dotyczy dokumentu:
23/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
59/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/2010 - w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
65/2018 - w sprawie ustanowienia Polityki Jakości wynikającej z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p o KRG 28 03 19.doc - p o KRG 28 03 19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 497/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_KU_28.03.2019.doc - Porządekobrad_KU_28.03.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 510/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_26.03.19.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_26.03.19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 27.03.2019 tabelka.pdf -porządek obrad komisji 27.03.2019 tabelka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.03.2019.docx - Porządekobrad KRiROW 26.03.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 6_2019.doc - PORZADEK OBRAD KB6_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "VIpodlinkowany.pdf - VIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.02.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019.01.24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZASADNIENIE.pdf - UZASADNIENIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 19.03.26.doc - Porządek obradKRT 19.03.26.doc"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 18/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Drugie czytanie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Jagusia” w Kudowie – Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik” w Kudowie - Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Świdnicy, wchodzącej w skład Dolnośląskiego Zespołu Szkół Medyczno-Sportowych w Świdnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Lubinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Jaworze, wchodzącej w skład Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bożkowie, wchodzącej w skład Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Lubina, Wójta Gminy Lubina oraz Burmistrza Ścinawy o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Biedrzychowicach, wchodzącej w skład Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Technikum w Karpaczu wchodzącego w skład Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Karpaczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1146/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "30_001.pdf - 30_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1146/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "31_001.pdf - 31_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "autopoprawka VI-26.pdf - autopoprawka VI-26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim oraz rejonizacji tych upraw w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego współfinansowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego programu leczenia niepłodności metodą In Vitro, który realizuje Miasto Wrocław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 5 do SIWZ -FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Lądek-Zdrój darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku Domu Zdrojowego posadowionego na tym gruncie, położonym w Lądku-Zdroju, przy ul. Orlej 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 4 do SIWZ-wzór umowy - załączniknr 4- wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.02.12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.01.23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "33_001.pdf - 33_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 32_001.pdf - 32_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "34_001.pdf - 34_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "32_001.pdf - 32_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "32_001.pdf - 32_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana …………………………………. do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1146/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1146/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa akustyczna - część opisowa - Mapa akustyczna- część opisowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Streszczenie w języku niespecjalistycznym -Streszczenie w języku niespecjalistycznym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna Wałbrzycha 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Sesji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Sesji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
13 lutego 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport z wykonania wojewódzkiego programu dotyczącego zadań z zakresu zapobiegania narkomanii realizowanych w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 534/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z linią kolejową nr 372
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 533/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 532/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa Głównemu Specjaliście ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 530/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku Domu Zdrojowego położonego w Lądku-Zdroju, przy ul. Orlej 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 531/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 529/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 528/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5321/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2018 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kudowie Zdroju, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 32/7 i nr 27/1, AM-2, obręb Bukowina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 527/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania RPO WD Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 526/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4531/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu refundacji kosztów podróży na zagraniczne spotkania w ramach projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 525/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 524/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 412/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania "Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji" w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 523/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 521/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do realizacji projektu pn. "Groß für Klein - Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada" w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 520/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do reprezentowania Jednostki i udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 519/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3076/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do jednoosobowego zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS (w zakresie projektów leżących w obszarze właściwości Wydziału Obsługi Wdrażania EFS)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 518/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5599/V/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do podpisywania kierowanych do Ministra Finansów zgłoszeń beneficjentów PO KL 2007-2013 oraz RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS do "Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich" prowadzonego przez Ministra Finansów oraz do podpisywania wniosków o zmiany w rejestrze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 517/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5067/V/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 jako Organ I instancji w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 516/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4608/V/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 515/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4607/V/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 514/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2600/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie budżetu środków europejskich dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 513/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2201/V/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do zatwierdzania opracowanego w Departamencie Funduszy Europejskich "Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFS"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 512/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 511/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1859/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2016 r. z późn. zm. w sprawie zobowiązania do przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 509/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.02-02-0022/18, pn. "Dobra szkoła - lepszy uczeń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 508/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.02-02-0015/18, pn. "Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 507/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Powiat Trzebnicki, od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.02-02-0014/18, pn. "Wiem Więcej - rozwijanie kompetencji kluczowych PZS2"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 506/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - KRAJOWEGO REJESTRU OPINII SPÓŁKI AKCYJNEJ od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0124/18, pn. "Branch managment - efektywne zarządzanie sieciami sprzedaży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 505/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Bogusława Statkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Auto-Serwis Statkiewicz" Statkiewicz Bogusław od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0042/18 pn. "Innowacyjny rozwój firmy Auto-Serwis Statkiewicz przez utworzenie stanowisk do profesjonalnej obsługi aut hybrydowych, elektrycznych i spalinowych wyposażonych w nowoczesne systemy trakcji i systemy wspomagania kierownicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 504/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "MAXER" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od ponownej negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0024/17 pn. "Zakup i wdrożenie przez firmę PPUH MAXER sp. z o.o. innowacyjnego pojazdu asenizacyjnego z automatycznym systemem czyszczenia separatorów i niezbędną aparaturą laboratoryjną do badania jakości wody oraz zanieczyszczeń osadów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 503/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - GRAWOL Kruszywa Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0017/18, pn. "Wyprodukowanie innowacyjnej pogłębiarki zgodnie z autorską dokumentacją techniczną w celu wprowadzenia znacząco unowocześnionego procesu wydobycia kruszyw naturalnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu, Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Usług Turystycznych w Wydziale Turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji doraźnej do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24 stycznia 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20 grudnia 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20 grudnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sesja III.zip - sesja III.zip"

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 2/2019 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji "Biernatki – Legnica za Hutą”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Legnicy, Wójta Gminy Krotoszyce, Wójta Gminy Legnickie Pole oraz Wójta Gminy Wądroże Wielkie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 22 03 19.doc - porządekobrad KKNiE 22 03 19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p o KRG 22 03 19.doc - p o KRG 22 03 19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 22.05.2018.doc - porządekobrad KBIF 22.05.2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_73_001.pdf - uchwała_73_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-28 płoszenie.pdf - DOW-S-28 płoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-28 karta usług Płoszenie.pdf - DOW-S-28karta usług Płoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-27 karta usług Szkody.pdf - DOW-S-27 kartausług Szkody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-27 szkody.pdf - DOW-S-27 szkody.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 2/2019 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji "Biernatki – Legnica za Hutą”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Legnicy, Wójta Gminy Krotoszyce, Wójta Gminy Legnickie Pole oraz Wójta Gminy Wądroże Wielkie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14.03.2019 r. wydana została decyzja nr 8/2019, zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 149/94 z dnia 23.08.1994 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża "Czernica Wieś" położonego na terenie gminy Dobromierz, woj. dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie wygaśnięcia koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 20/93 z dnia 11.10.1993 r., (ze zmianami), udzielonej firmie BIELINEX BETON Sp. z o.o., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Bierkowice”, położonego na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 501/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 500/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 471/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 499/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 470/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 468/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 469/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 467/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 466/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie głosowania pisemnego wspólnika spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 366/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wskazania kandydata na Prezesa Zarządu spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna