Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie podkarpackim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie podkarpackim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16_18 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2_1 -ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (500071217-N-2018) - 16_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie podkarpackim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16_18 - odpowiedź na pytania i informacja o zmianieterminu składania i otwarcia ofert - 2_1 - odpowiedź na pytanie -podróż studyjna - 16_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja udziału w targach CIFIT na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w I kwartale 2018 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia Ikwartał 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w I kwartale 2017 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia Ikwartał 2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w I kwartale 2017 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia Ikwartał 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w I kwartale 2017 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia Ikwartał 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5095/V/18 ZWD z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5096/V/18 ZWD z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o stanie mienia.pdf - informacja o staniemienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o stanie mienia 30.03.2018.pdf -informacja o stanie mienia 30.03.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 2018-OJS064-143139-pl-ts.pdf"

30.03.2018

Dotyczy dokumentu:
14/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5095/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5091/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w latach 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5092/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na dokumentach projektów z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w latach 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5090/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5089/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4728/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5088/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5087/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie szpitala onkologicznego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5086/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5085/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn. „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze" dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5084/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 - Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych" dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5083/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki zdrowotnej i promocji zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
99/2017 - w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5082/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5096/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5081/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018” oraz powołania komisji ds. opiniowania wniosków gmin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5080/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się przyznane z limitu na rok 2019 środki z Funduszu Kolejowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5077/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wskazania kandydata do Kolegium Kuratorów działającego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5078/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odwołania Pana Józefa Kusiaka ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5076/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do inicjatywy na rzecz regionów rozwijających się „Catching-up Regions Initiative"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5074/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Milickiej 23 w Trzebnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5073/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na wynajem pomieszczeń kuchni szpitalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5071/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 508/103, dz. nr 508/104, AM-1, obręb Krośnice - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5072/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na wynajem pomieszczeń bufetu wraz z wyposażeniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5070/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” o włączenie do granic strefy terenów położonych w Podstrefie Oleśnica (obręb Spalice i Cieśle) oraz w Podstrefie Jelcz Laskowice (obręb Jelcz)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4707/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ (Numer naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5068/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW (TYP B: Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku) - Nr naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-261/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5067/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 jako Organ I instancji w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5066/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Czas na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5065/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3944/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica II Etap" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5064/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3992/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (RPDS.04.04.01-IZ.00-02-191/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5063/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe - Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5062/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.4 Drogowa dostępność transportowa - ZIT AW (Nr naboru RPDS.05.01.04-IP.03-02-204/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5061/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4099/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Nr naboru RPDS.03.03.04 - IP.03-02-150/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5060/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0035/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5059/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0050/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5058/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0041/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5056/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0059/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5057/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0060/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5055/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0004/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5054/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie 2 - sprostowanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1552.pdf - 1552.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1553.pdf - 1553.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Beacie Gralak Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Bystrykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Seifertowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - inf. z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Żukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Kolanko Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert - inf. z otwarciaofert.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łukaszowi Winkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Arturowi Rydzykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Oliwie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Kamińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Antoniemu Cyganowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Dąbrowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Zatorskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Władysławowi Matyszkiewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Paulinie Wesołowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Siemieniukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Edwardowi Piwowarczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Danucie Kozie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Mielniczukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Jamrozowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Grzegorzowi Góreckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łukaszowi Bodnarowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Annie Gul Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża BRYLANT w Stroniu Śląskim Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Danieli Ligięzie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jadwidze Palidze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Dobrołowiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Włodzimierzowi Krysiakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Domanasiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ireneuszowi Grabkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dorocie Radziszewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Niemiec Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Nakraszewicz Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Pałce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Bodnarowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bogdanowi Zdrojewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tytusowi Wyczałkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Piłkarski Struś Cup”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Oleksiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Telemachowi Pilitsidisowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Mulkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marii Zawartko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Cezaremu Chwilczyńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Cezaremu Chwilczyńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ...................................... na zaniedbanie wykonania zadań w zakresie obowiązku podania do publicznej wiadomości sprawozdania zbiorczego dotyczącego zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych z zakresu pasażerskiego transportu publicznego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ................................................... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę państwa ........................................ i ............................................ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Oława na adaptację lokali mieszkalnych dla pogorzelców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa "Śnieżka" darowizny nieruchomości, położonej w Jeleniej Górze przy Alei Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Brzeg Dolny darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Jana Kochanowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żmigród darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Kliszkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim oraz rejonizacji tych upraw w 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Secjalista w Dziale Ulg i Analiz w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - inf. z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 21.5-2018 - PZ 21.5-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ...................... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę państwa ................................... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana ...................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pani .................. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa..................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ........... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr pryw_przech - Rejestr prywatnychprzechowawców akt osobowych i płacowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Archiwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr prywatnych przechowawców akt osobwych ipłacowych - Rejestr prywatnych przechowawców akt osobowych ipłacowych.pdf
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9_18 - informacja o udzieleniu zamówienia - 10 -informacja o udzieleniu zamówienia - Kongres - 9_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna