Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

27.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
87/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/2019 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Równości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.01.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a - 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
30/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź nr 1 - Odpowiedź nr 1DU-Z.272.6.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BiA przenośne - poziomy zbierania.doc - BiAprzenośne - poziomy zbierania.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BiA przenośne - opłata produktowa.doc - BiAprzenośne - opłata produktowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BiA wykaz zakładów przetwarzania.doc - BiA wykazzakładów przetwarzania.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BiA opłata depozytowa.docx - BiA opłatadepozytowa.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BiA masa wprowadzonych do obrotu.doc - BiA masawprowadzonych do obrotu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BiA kampanie edukacyjne.doc - BiA kampanieedukacyjne.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie z rejestru.docx - Wniosek owykreślenie z rejestru.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Macko - Radny Województwa Dolnośląskiego-wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Dolnośląskie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 391/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 390/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 389/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 10-19.pdf - odpowiedź 10-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
otwarty konkurs ofert działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadnia Wydziału Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23 (dz. nr 4/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23 (dz. nr 4/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.02.2019

Dotyczy dokumentu:
24/2017 - w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29/2019 -w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
25/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Kancelarii Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady nieodpłatnego udostępniania rejestrów publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady nieodpłatnego udostępniania rejestrów publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Kancelarii Sejmiku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydziale
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezentacja baterie i akumulatory - prezentacjabaterie i akumulatory.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezentacja opony i oleje - prezentacja opony ioleje.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prezentacja opony i oleje 2019.pdf - prezentacjaopony i oleje 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prezentacja baterie i akumulatory.pdf - prezentacjabaterie i akumulatory.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 392/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 369/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 368/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Michalakowi do zawarcia umowy i realizacji projektu Restart BSR, w ramach programu Interreg Baltic Sea Region
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 367/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 365/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 363/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 362/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 12-19.pdf - odpowiedź 12-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Marzeny Majdzik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 9-19.pdf - odpowiedź 9-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Marzeny Majdzik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIZ - załacznikiedytowalne do SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi Zamawiającego - pytania iodpowiedzi Zamawiajacego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu -ZP400PodgladOpublikowanego.htm"
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - SIWZ DU-Z.272.6.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ - załącznikiedytowalne do SIWZ DU-Z.272.6.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie SIWZDU-Z.272.8.2019.htm
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - SIWZ DU-Z.272.8.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załączniki edytowalne do SIWZ - załacznikiedytowalne do SIWZ DU-Z.272.8.2019.docx
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja trzydniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie małopolskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 2 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie wydarzenia projektowego pn. Exchange - training concept, realizowanego na potrzeby projektu TRANS³Net
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie zgodnie z Uchwałą xxx
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położónych we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położónych we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz nieruchomości - zamiana-Gmina Wrocław.pdf- Wykaz nieruchomości - zamiana-Gmina Wrocław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położónych we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz - zamiana nieruchomości - Gmina Wrocław.pdf- Wykaz - zamiana nieruchomości - Gmina Wrocław.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położónych we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położónych we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości - zamiana-Gmina Wrocław.pdf -Wykaz nieruchomości - zamiana-Gmina Wrocław.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położónych we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położónych we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz zamiana nieruchomości - GminaWrocław.docx - Wykaz zamiana nieruchomości - Gmina Wrocław.docx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położónych we Wrocławiu przy ul. Żabia Ścieżka i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kudowie Zdroju (dz. nr 32/7, 27/1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2019-OJS037-083897-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 10 stycznia 2019 r. wydana została decyzja nr 1/2019 przenosząca koncesję Wojewody Legnickiego Nr 1/98 z dnia 5 sierpnia 1998 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Żelazny Most” położonego w miejscowości Żelazny Most, gmina Polkowice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 21 stycznia 2019 r. wydana została decyzja nr 3/2019 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 14/E/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Buczyna I” położonego w miejscowości Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 16 stycznia 2019 r. wydana została decyzja nr 2/2019 zmieniająca koncesję Wojewody Legnickiego Nr 9/93/98 z dnia 28 grudnia 1998 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brodowice” położonego w miejscowości Brodowice, gmina Rudna, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "75_001.pdf - 75_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 75_001.pdf - 75_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRW 14 marca 2019.doc - Porządekobrad KRW 14 marca 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Łaganowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bartłomiejowi Heiligowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Podgórskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Onderko Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Miłkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Priebe Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Fąfarze Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Pierchale Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Bartoszkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Tomaszewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Chmielewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marcinowi Lubienieckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Damianowi Wojtaszkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Aleksandrowi Śliwce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Waldemarowi Rybickiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Joannie Przybyszewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Cezaremu Madryasowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adolfowi Juzwenko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 81_001.pdf - 81_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "82_001.pdf - 82_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Popiel Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bartoszowi Kurkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Szkole Podstawowej nr 6 im. Płk Józefa Sokola w Nowej Rudzie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2019 Rokiem Turystyki Aktywnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 14/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia woli przejęcia odcinka drogi krajowej nr 98 w celu zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Żmigród pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę chodnika w ciągu drogi w kierunku węzła drogi S5 Żmigród
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Oleśnicy realizacji zadania pn.: „Utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 0+837,00 do km 3+067,00” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasta Oleśnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Złotoryjskiemu realizacji zadania pn.: „Letnie i zimowe utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 od granicy miasta Złotoryja (DP 2624D) do skrzyżowania DW 363 z DP 2615D k/m Nowa Wieś Złotoryjska” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do przerobu nadrenianu amonu na ren metaliczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 183.3-2019 - PZ 183.3-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do przerobu nadrenianu amonu na ren metaliczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Oleśnicy realizacji zadania pn.: „Utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 0+837,00 do km 3+067,00” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasta Oleśnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/1631/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla partnerów projektu „Dolnośląskie żłobki”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Lubińskiego darowizny nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna