Rejestr zmian w biuletynie

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 21-19.pdf - odpowiedź 21-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi hotelowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - III tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 22-19.pdf - odpowiedź 22-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 20-19.pdf - odpowiedź 20-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Aleksandra Marka Skorupy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 17-19.pdf - odpowiedź 17-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Aleksandra Marka Skorupy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie 6 szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu województwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym, Postępowanie administracyjne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a złożonej przez Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a złożonej przez Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zastępca dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu i Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - informacje z otwarciaofert 16_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór wniosku o zaświadczenie_30-01-2019.docx -wzór wniosku o zaświadczenie_30-01-2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór wniosku o zaświadczenie_30-01-2019.docx -wzór wniosku o zaświadczenie_30-01-2019.docx
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Świebodzice Sp. z o. o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 246.2-2019 - PZ 246.2-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji chloru
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 74.7-2019 - PZ 74.7-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji chloru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie SIWZ (rozdział X pkt 7.1) - 13_19 -sprostowanie SIWZ (rozdział X pkt 7.1) - 13_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2016.pdf - Rejestr 2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2016.pdf - Rejestr 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2019.pdf - Rejestr 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2019.pdf - Rejestr 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja zotwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale ds. Wdrażania i Realizacji Projektów w Wydziale Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie warsztatów, realizowanych na potrzeby projektu TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie warsztatów, realizowanych na potrzeby projektu TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do ogłoszenia -załączniki edytowalne do ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11_19 - informacja o modyfikacji SIWZ - 2_1 -modyfikacja SIWZ (rozdział X pkt 7.1) - aktualizacja DSI - 11_19.doc
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_19 - informacja o modyfikacji SIWZ - 2_1 -modyfikacja SIWZ (rozdział X pkt 7.1) - aktualizacja DSI - 11_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_19 - informacja o modyfikacji SIWZ - 2_1 -modyfikacja SIWZ (rozdział X pkt 7.1) - aktualizacja DSI - 11_19.doc"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Świebodzice Sp. z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Świebodzice Sp. z o. o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale ds. Wdrażania i Realizacji Projektów w Wydziale Edukacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 25-19.pdf - odpowiedź 25-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 26-19.pdf - odpowiedź 26-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 24-19.pdf - odpowiedź 24-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 23-19.pdf - odpowiedź 23-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Piotra Borysa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Piotra Borysa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 19-19.pdf - odpowiedź 19-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Piotra Borysa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 18-19.pdf - odpowiedź 18-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Piotra Borysa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 16-19.pdf - odpowiedź 16-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 15-19.pdf - odpowiedź 15-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011–2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2019-OJS070-166039-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011–2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 595/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 20/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 1 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje geologicznestwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i Marszałka WojewództwaDolnośląskiego. - Wykaz osób posiadających kwalifikacje w kat. XI,XII, XIII - 01.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających kwalifikacjegeologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i MarszałkaWojewództwa Dolnośląskiego. - Wykaz osób posiadającychkwalifikacje kat. XI, XII, XIII - 06.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu i Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu i Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych pn. „Skuteczne zarządzanie w instytucji publicznej” dla pracowników UMWD, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
99/2017 - w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7_19 - informacja o udzieleniu zamówienia - 9 -informacja o udzieleniu zamówienia - organizacja spotkań - 7_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja zotwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 596/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 587/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Województwo Dolnośląskie części nieruchomości o powierzchni 2 090,14 m², położonej w budynku dworca w Legnicy przy ul. Dworcowej 5 od Polskich Kolei Państwowych S.A., z przeznaczeniem na potrzeby Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna