Rejestr zmian w biuletynie

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5166/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Pośrednictwo w zapewnieniu usług cateringowych i wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń związanych ze współpracą gospodarczą Województwa Dolnośląskiego z podmiotami krajowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi, zmiana ogłoszenia - Pytaniai odpowiedzi, zamiana ogłoszenia - DU-Z.272.25.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Pośrednictwo w zapewnieniu usług cateringowych i wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń związanych ze współpracą gospodarczą Województwa Dolnośląskiego z podmiotami krajowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wizyty w Prowincji Anhui w Chińskiej Republice Ludowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie nr 1 - odpowiedź na pytanienr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.13.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.11.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.12.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.10.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.9.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.8.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.5.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne z 08 09 2017r .pdf -Wystąpienie pokontrolne z 08 09 2017r .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.5.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.4.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne z 31.08.2017r.-NIK -Wystąpienie pokontrolne z 31 08 2017r .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.4.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.6.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MNDK.1710.7.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna MDNK.1710.6.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transport zabudowy i materiałów oraz montaż oraz demontaż zabudowy targowej w czasie targów CeBIT 2018 i IFA 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącegozałącznik nr 4 do SIWZ - Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącegozałącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór oferty najkorzystniejszej - wybor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o II naborze ofert konkursowych!
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi położonej w Ludwikowicach (dz. nr 889/65)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Transport zabudowy i materiałów oraz montaż oraz demontaż zabudowy targowej w czasie targów CeBIT 2018 i IFA 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport zabudowy i materiałów oraz montaż oraz demontaż zabudowy targowej w czasie targów CeBIT 2018 i IFA 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia26_2018" na "Ogłoszenie o zamówieniu 26_2018"
Dotyczy dokumentu:
Transport zabudowy i materiałów oraz montaż oraz demontaż zabudowy targowej w czasie targów CeBIT 2018 i IFA 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Specyfikacja Istonych WarunkówZamówienia 26_2018" na "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia26_2018"
Dotyczy dokumentu:
Transport zabudowy i materiałów oraz montaż oraz demontaż zabudowy targowej w czasie targów CeBIT 2018 i IFA 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wizyty w Prowincji Anhui w Chińskiej Republice Ludowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o II naborze ofert konkursowych!
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 - Powiadomienie nr 5 z dnia 12.04.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 - Powiadomienie nr 6 z dnia 12.04.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.45.2017.DM - 864.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów (17.04.2018 r.) - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (17.04.2018 r.).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz przedsiębiorcówprowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla odcinków linii kolejowych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 3 - tabelesamochodowe - S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 3 - tabelesamochodowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 4 - tabelapredkosci - S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 4 - tabela predkosci.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 5 - tabelemeteorologiczne - S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 5 - tabelemeteorologiczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_WskaznikM_LN - 05_WskaznikM_LN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "S45_MA_Jelenia_Góra_sprawozdanie_z_pomiarow_halasu- S45_MA_Jelenia_Góra_sprawozdanie_z_pomiarow_halasu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "S45_MA_Jelenia_Góra_strona_tytulowa -S45_MA_Jelenia_Góra_strona_tytulowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 1 - lokalizacjapunktow pomiarowych - S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 1 - lokalizacjapunktow pomiarowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 2 - wykresy 24h -S45_MA_Jelenia_Góra_zalacznik nr 2 - wykresy 24h.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03_Imisja_LDWN - 03_Imisja_LDWN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03_Imisja_LN - 03_Imisja_LN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04_TerenyZagrozone_LDWN -04_TerenyZagrozone_LDWN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04_TerenyZagrozone_LN - 04_TerenyZagrozone_LN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_WskaznikM_LDWN - 05_WskaznikM_LDWN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapy akustyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
17/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18/2018 - w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Pośrednictwo w zapewnieniu usług cateringowych i wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń związanych ze współpracą gospodarczą Województwa Dolnośląskiego z podmiotami krajowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Pośrednictwo w zapewnieniu usług cateringowych i wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń związanych ze współpracą gospodarczą Województwa Dolnośląskiego z podmiotami krajowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o II naborze ofert konkursowych!
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 187/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Otwarty Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Piłkarski Struś Cup”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Cykl weekendów z zapasami”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch - organizacja Biegu Mini Rzepakowa Dycha”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Spotkajmy się na skateparku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Liga Szkółek Kolarskich w MTB Zagłębia Miedziowego IV edycja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie podkarpackim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16_18 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - 7 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - podróżstudyjna - 16_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie podkarpackim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzanie (opiniowanie) projektów organizacji ruchu lub jej zmian
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport i Komunikacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne związane z transportem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji egzaminatorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów pasażerskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku wydana została decyzja nr 13/2018 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 11/E/2005 z dnia 10 października 2005 r. (ze zm.), udzieloną na na wydobywanie bazaltu ze złoża "Wojciechów" położonego w miejscowości Wojciechów, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do warunków technicznych -Zalacznik nr 2 - Rejestry.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do warunków technicznych -Zalacznik nr 3 - Zasady weryfikacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do warunków technicznych -Zalacznik nr 4 - Analizy przestrzenne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wersja edytowalna załączników nr 1-4 i 6 do SIWZ- wersja edytowalna załączników nr 1-4 i 6 do SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"ogłószenie o zamówieniu" na "ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.03.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3_18 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - 13 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - badanie(żywność) - 3_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego inicjatywy Rządu RP w kwestii "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka ZWD do Uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018" druk nr XLVI/1/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym: opracowanie i wykonanie) publikacji informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 20 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017.12.06
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 190/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.11.08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5177/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku "W stronę Odry"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5177/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku "W stronę Odry"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5177.pdf - 5177.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5177/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku "W stronę Odry"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5177.pdf - 5177.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5189/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Danucie Kardeli-Picur do reprezentowania Zarządu Województwa Dolnośląskiego przed sądami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5188/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5187/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5186/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na realizację zadania pn.: "Jądro Miasta"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji egzaminatorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów pasażerskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5185/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn.: XXI Dolnośląski Festiwal Nauki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne związane z transportem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport i Komunikacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5184/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie zabezpieczenia podwyższonego limitu kwoty kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne związane z transportem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5183/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Ogniska TKKF Śródmieście Legnica złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzanie (opiniowanie) projektów organizacji ruchu lub jej zmian
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Transportowy - raport z konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozpoczęciu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5182/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Sportowa Pasja "Struś" Dziadowa Kłoda złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych stategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – rozkład jazdy 2014/15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5181/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Ludowego Zapaśniczego Klubu Sportowego "Heros" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie informacyjne - bezpośrednie zamówienie w zakresie transportu kolejowego w latach 2015 - 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5180/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie informacyjne - bezpośrednie zamówienie w zakresie transportu kolejowego w 2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (z dnia 13.12.2013r.) - bezpośrednie zamówienie w zakresie transportu kolejowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5179/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół" w Gaworzycach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5178/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Kwisa" Lubań złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (z dnia 11.08.2014r.) - bezpośrednie zamówienie w zakresie transportu kolejowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w terminie od 01.01.2017 r. na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5177/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku "W stronę Odry"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w latach 2011 - 2015 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie informacyjne - Bezpośrednie udzielenie zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5176/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Oleśnicka Fundacja Rozwoju Sportowego od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0044/17 pn. „Nowy niepubliczny żłobek z oddziałami integracyjnymi i salami terapeutycznymi - „Czary Mary” w Długołęce”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5175/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Gminy Mieroszów od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0002/17 pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (z dnia 08.02.2016r.) - Bezpośrednie udzielenie zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w latach 2011 - 2016 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (przekazane środki dotacji).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5174/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - ŻAR-MED Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.01.04-02-0008/17, pn. "Stworzenie placówki DPS w Świdnicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie informacyjne - postępowanie przetargowe na usługi w zakresie transportu kolejowego w 2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA OGŁOSZEŃ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5173/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0064/17, pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze e-zdrowia oraz rozwój systemu informacji medycznej w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie ozamówieniu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (opublikowanego w dniu 18.03.2016r.) - Bezpośrednie udzielenie zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie ogłoszenia informacyjnego (z dnia 08.02.2016r.) - Bezpośrednie udzielenie zamówienia w zakresie transportu kolejowego spółce Koleje Dolnośląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5172/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu od oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0019/17 pn. „Usprawnienie funkcjonowania Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu poprzez wdrożenie e-usług”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5171/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” Spółka Akcyjna od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0004/17 pn. „Nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne w "Uzdrowisku Szczawno-Jedlina" Spółka Akcyjna”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5170/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania projektu nr RPDS.06.03.01-02-067/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5169/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Gminy Ząbkowice Śląskie od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0038/17 pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5168/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc kwiecień 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5098/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania środków, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5164/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmniejszenia limitu etatów kalkulacyjnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk_OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.doc -Druk_OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku „W stronę Odry”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk_OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - Druk_OŚWIADCZENIEMAJĄTKOWE.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, 508/104)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Projektów EFRR IV w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, 508/104)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Prasowym w Wydziale Kounikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Organizacyjnym w Biurze Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ - zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie spotkań realizowanych na potrzeby projektu CircE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 19_2018 - informacja zotwarcia ofert 19_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PLAN PRACY KBiF na 2018 rok..pdf - PLAN PRACY KBiFna 2018 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40 (dz. nr 554/138)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 18.04.2018.doc - porządekobrad KBIF 18.04.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
2018.02.20 - projekt
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół 55 KOŚiGW_18.02.20.docx - Protokół 55KOŚiGW_18.02.20.docx"
Dotyczy dokumentu:
2018.02.20 - projekt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.02.22 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.02.20 - projekt
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół 56 KOŚiGW_18.02.20.docx - Protokół56 KOŚiGW_18.02.20.docx
Dotyczy dokumentu:
2018.02.20 - projekt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40 (dz. nr 554/138)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku wydana została decyzja nr 13/2018 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 11/E/2005 z dnia 10 października 2005 r. (ze zm.), udzieloną na na wydobywanie bazaltu ze złoża "Wojciechów" położonego w miejscowości Wojciechów, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna