Rejestr zmian w biuletynie

26.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku, decyzją nr 1/E/2019 udzielona została Pani Annie Stam, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą pod firmą: PPHU Anna Stam, koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Luboszyce I" położonego w miejscowości Luboszyce, gmina Jemielno, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 541/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie odwołania pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 541/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie odwołania pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzająceniważność Uchwały.pdf - Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzająceniważność Uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Działu Monitoringu i Analiz w Wydziale Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.51.2018.AB - 884.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Stanisława Jurcewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Anny Michalskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. decyzji nr 8/WE/2019 stwierdzającej wygaśnięcie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 20/93 z dnia 11.10.1993 r., (ze zmianami), udzielonej firmie BIELINEX BETON Sp. z o.o., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Bierkowice”, położonego na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. decyzji nr 8/WE/2019 stwierdzającej wygaśnięcie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 20/93 z dnia 11.10.1993 r., (ze zmianami), udzielonej firmie BIELINEX BETON Sp. z o.o., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Bierkowice”, położonego na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PCC MCAA Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 221.3-2019 - PZ 221.3-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PCC MCAA Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Sekretariacie Departamentu w Departamencie Gospodarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 628/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 161/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 668/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 667/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 665/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 666/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 663/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 664/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Sanatoria Dolnośląskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 662/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” spółka akcyjna określonych spraw.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 661/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna określonych spraw.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 660/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Uzdrowisko Lądek-Długopole” spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 659/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 634/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 633/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 632/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 631/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 604/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 603/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu i Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu 2 -wybór zad. 2 16 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko:Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 22/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie warsztatów, realizowanych na potrzeby projektu TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie warsztatów, realizowanych na potrzeby projektu TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nieudzieleniu zamówienia(uniewaznieniu procedury) - informacja o nieudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia protestu nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania nr 2 - odpowiedzi na pytanianr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.04.2019

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z-I.272.3.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi hotelowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia - informacje z otwarciaI_2_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi hotelowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór I_2_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych pn. „Skuteczne zarządzanie w instytucji publicznej” dla pracowników UMWD, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15_19 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - cykl szkoleń wyjazdowych - 15_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych pn. „Skuteczne zarządzanie w instytucji publicznej” dla pracowników UMWD, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
48/2019 - w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z wnioskami radnych o uzyskanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń oraz wgląd w działalność Urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
47/2019 - w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości stanowiącej dokumentację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/2019 - w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości stanowiącej dokumentację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
100/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
42/2018 - sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
88/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/2015 - w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w Lądku - Zdroju przy ul. Orlej 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Kowalczyk - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OGŁOSZENIE OUDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi cateringowe dla max. 1110 osób uczestniczących w 20 szkoleniach dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 świadczonych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -ogłoszenie 4 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planudochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r. - Rb-27S 4kw 2018kor.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planudochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r. - Rb-27S 4kw 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planuwydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r. - Rb-28S 4kw 2018kor.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planuwydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r. - Rb-28S 4kw 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia31 grudnia 2018r. - Rb-N IV kw.2018 kor.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia31 grudnia 2018r. - Rb-N IV kw.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie onadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres odpoczątku roku do dnia 31 grudnia 2018r. - Rb-NDS IV kw.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia31 grudnia 2018r. - Rb-NDS IV kw.2018 kor.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad komisji 25.04.2019 tabelka.doc -porządek obrad komisji 25.04.2019 tabelka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 18.06.26.doc - Porządek obradKRT 18.06.26.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad komisji 24.04.2019 tabelka.doc -porządek obrad komisji 24.04.2019 tabelka.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 643/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "DEMETRA" dla Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 643.pdf - 643.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 643/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "DEMETRA" dla Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "643.pdf - 643.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 643/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "DEMETRA" dla Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Ryszarda Lecha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 28-19.pdf - odpowiedź 28-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Ryszarda Lecha
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 16.04.2019 roku wydana została decyzja nr 7/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 4/E/2000 z dnia 22.05.2000 r. (ze zm.) udzieloną Zakładowi Surowców Drogowych WalMor Sp. z o. o. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezinki” oraz z części złoża „Brzezinki I”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 roku wydana została decyzja nr 5/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 3/94 z dnia 08.04.1994 r. (ze zm.) udzieloną firmie Dolmin Sp. z o.o., na wydobywanie marmuru ze złoża „Żelazno I”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 roku wydana została decyzja nr 6/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 8/E/2000 z dnia 29.12.2000 r. (ze zm.) udzieloną firmie Polskie Kopalnie Pisku Sp. z o. o., na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Piotrowice II”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019.01.24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.02.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 110-112 oraz Żabia Ścieżka 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz - ul. Traugutta 110-112, ul. ŻabiaŚcieżka 3.pdf - wykaz - ul. Traugutta 110-112, ul. Żabia Ścieżka3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 110-112 oraz Żabia Ścieżka 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz Traugutta 110-112; Żabia Ścieżka 3.pdf -wykaz Traugutta 110-112; Żabia Ścieżka 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 110-112 oraz Żabia Ścieżka 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź nr 2 - Odpowiedź nr 2DU-Z-I.272.3.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych i składowiska odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 83.18-2019 - PZ 83.18-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych i składowiska odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 658/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna