Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert prezentujący archiwalia nutowe z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - korekta załącznika.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie antologii poetów uczestniczących w XIV Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Polanicy Zdroju „Poeci bez Granic”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu na prośbę p. Jana Sochy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert prezentujący archiwalia nutowe z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu na prośbę p. Jana Sochy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie nr 1/2017 (53) Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu na prośbę p. Jana Sochy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert piosenki szantowej i żeglarskiej połączony z warsztatami żeglarskimi w Miasteczku Portowym w Urazie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu na prośbę p. Jana Sochy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Obchody 70 -lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu na prośbę p. Jana Sochy
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego dla kandydatów na przewodników górskich-sudeckich w dniach (23.09-24.09.2017)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie 5 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020, w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie 5 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020, w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "76_17 - informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XVIII CROSS Niepodległości o Puchar Ministra Sportu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Kontroli Systemowej RPO w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim – Dolnośląski turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn plus eliminacje”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim – Dolnośląski Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców do lat 15 plus eliminacje”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim – Dolnośląski turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn plus eliminacje”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie oraz organizacja szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki do ogłoszenia w wersji edytowalnej"
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego dla kandydatów na przewodników górskich-sudeckich w dniach (23.09-24.09.2017)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2018, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA PODMIOTOW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ) na realizację zadania publicznego pn. „Niezbędnik Studenta WPAE”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 13.09.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DLA PROWADZĄCYCH ZAKŁADY PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNWGO ORAZ ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.06.12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja spr za 2016 kultura i edukacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017.06.12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stan przygotowań do wpisu na listę UNESCOmłyna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017.06.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.06.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.06.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.06.14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017.06.12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki edytowalne nr 1-5 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki edytowalne nr 1-3 do ogłoszenia nausługi społeczne "
Dotyczy dokumentu:
Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego dla kandydatów na przewodników górskich-sudeckich w dniach (23.09-24.09.2017)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Prasowym w Wydziale Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie badania dotyczącego inwentaryzacji ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego dla kandydatów na przewodników górskich-sudeckich w dniach (23.09-24.09.2017)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego dla kandydatów na przewodników górskich-sudeckich w dniach (23.09-24.09.2017)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 – 424+502” w obrębie Kiełcz, gm. Nowa Sól.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego dla osób biorących udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego dla osób biorących udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Puchar Polski Niesłyszących w Siatkówce Kobiet”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4270/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "edytowalny załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z pózn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie i otwarcie wystawy czasowej „Ku nowemu Życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4270/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4267/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4266/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4265/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4264/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4263/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3352/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4262/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu do realizacji projektu pn. „Pomocne dłonie - zagraniczne praktyki dla Niesłyszących” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z pózn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie i otwarcie wystawy czasowej „Ku nowemu Życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
55/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4261/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze na rozbiórkę oczyszczalni ścieków w Kowarach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4260/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4259/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
64/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4258/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wydania opinii do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bolesławiec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogólnopolska kampania outdoorowa promująca atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "69_17 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogólnopolska kampania outdoorowa promująca atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Żmigród, gm. Żmigród.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie oraz organizacja szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania z zakresu geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych kategoriiXIII
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategoriiXIII
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z informacjigeologicznej "
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z informacjigeologicznej
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych kategoriiXIII "
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacjigeologicznej za wynagrodzeniem "
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie zinformacji geologicznej za wynagrodzeniem
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana projektu zagospodarowania złoża
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja w sprawie wysokości należnej opłatyeksploatacyjnej
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór druku informacji dotyczącej opłaty zawydobytą kopalinę
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalinnieobjętych własnością górniczą
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu koncesji
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na wydobywaniekopalin
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż WojewództwaDolnośląskiego
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż WojewództwaDolnośląskiego - wody lecznicze
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przetwarzanie danych osobowych

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka – Ostry Start”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ) na realizację zadania publicznego pn. „Zwiedzanie Sejmu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Pilotażowy Program – Dolnośląskie Małe Granty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wizyty w Astanie i Kokczetawie (Kazachstan)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4227/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4215/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji Edukacyjno-Społecznej „Polny Kwiat” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4214/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia Regionalnemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4213/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.06.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.07.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.06.14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.06.14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.05.24
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie zał..pdf"
Dotyczy dokumentu:
17.05.24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.06.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.06.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie badania dotyczącego inwentaryzacji ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna