Rejestr zmian w biuletynie

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy Koncert Muzyki Synagogalnej w Prochowicach”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Anna Jałowy - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Pieślak - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Pieślak - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Czeczot - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Laskowska - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Pszczółkowska - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Tomicka - Paluszczak - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Tomicka - Paluszczak - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Gustowska - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Gustowska - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wincenty Mazurec - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuPolityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie MRPiPS - Rozporządzenie MRPiPS z19.08.2016_poz.1300.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o działalności pożytku publicznego -Ustawa o działalności pożytku publicznego tj. z14.10.2016r._poz.1817.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuPolityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Przygotowanie i realizacja badań ewaluacyjnych w praktyce – najważniejsze zagadnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Produkty projektów EFS dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – zasady tworzenia zasobów cyfrowych oraz kontroli produktów projektów EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nowa odsłona Kościoła Pokoju”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal dziecięcy – na ludowa nutę ”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Młodzieży Pozytywnie Nakręconej ”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert kolęd i pastorałek”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Administracyjno-Finansowym w Biurze Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu, ustawienie daty ważności
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Audytu Wewnętrznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 lutego 2018 roku wydana została decyzja nr 2/2018 przenosząca na firmę: Budomaks Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/E/2013 z dnia 27.02.2013 r. udzieloną firmie: AGROBLOK Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna, ul. Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie, na wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Strzegomiany”, położonego w miejscowości Strzegomiany, gmina Sobótka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kontroli RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4875/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki Zdrowotnej i Promocji zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4874/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi" dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4873/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania projektów oraz wzoru wniosku w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2018 roku finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4872/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4871/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. dotycząca rozpatrzenia petycji mieszkanek budynku przy ul. Grójeckiej 12-14 we Wrocławiu w sprawie określenia zasad rozliczeń za wodę, ogrzewanie i energię oraz zastosowania zniżki czynszu ze względu na zły stan techniczny budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4870/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4869/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4476/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4868/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0114/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4867/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0112/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4866/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0101/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4864/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0062/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4865/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0084/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4863/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0060/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4862/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0057/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4861/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0001/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4860/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0006/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4859/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.01-02-0142/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4858/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0061/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4857/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0027/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4856/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0026/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4855/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0025/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4851/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4850/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/29/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1465/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1465/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/28/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1466/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji nadrenianu amonu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 106.5-2018 - PZ 106.5-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji nadrenianu amonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
96/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/2017 - w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/2018 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisja Doraźna ds. Wspierania Rozwoju Peryferyjnych Subregionów Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekty Uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Sesji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w latach 2011 - 2017 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
21 grudnia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4849/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna