Rejestr zmian w biuletynie

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1746.pdf - 1746.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1746.pdf - 1746.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarcia67 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Anna Badowska - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w zapasach w stylu wolnym- Turniej Regionalny”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnieniepostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 212/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II 29 A (dz. nr. 171/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II 29 A (dz. nr. 171/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnicach (dz. nr 506/41)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarcieofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - DU-Z.272.54.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Odwołań RPO w Wydziale Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej o powierzchni min. 675m² dla 500 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018” w miejscowości Uciechów, gm. Dzierżoniów, laureata konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej o powierzchni min. 675m² dla 500 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018” w miejscowości Uciechów, gm. Dzierżoniów, laureata konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie czynności unieważnieniapostępowania - unieważnienie czynności unieważnieniapostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariola Dudziak - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór 59 18.pdf"

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych w czasie gali Gryfy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja szkoleniowa „Programy wspierające aktywność fizyczna młodych Dolnoślązaków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja szkoleniowa „Programy wspierające aktywność fizyczna młodych Dolnoślązaków”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz - AXAUbezpieczenia_druk_ szkody_gwarancja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
podinspektor w Dziale Oceny Projektów EFS w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z.272.86.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Jelenia Gora_ordynator SOR.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - DCTK_pielegniarka oddzialowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kiedy rannym słonkiem…” – V koncert z cyklu „Polanica – Zdrój Muzyki”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Aneks do zestawienia kontroli podjętych przez Wydział Kontroli i Skarg w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie przeprowadzonych w I półroczu 2018 r. kontroli projektów z Priorytetu 11 PT RPO WD 2014-2020 zrealizowanych przez Wydział Kontroli i Skarg (wg stanu na 31.07.2018r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. przez DOK-KS (stan na 31.07.2018 r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. i kontynuowanych w 2018 r. przez DOK-KS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. przez DOK-KS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7222.8.2018.HB - 877.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 85_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 211/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi cateringowe dla max. 180 osób w Dreźnie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia 74_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych dla sieci PIFE na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych dla sieci PIFE na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty Wokalno-Aktorskie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Muzyki Wiedeńskiej w Szczawnie Zdroju”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja i obsługa warsztatów dotyczących działań delegowanych PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie zabudowy wystawienniczej służącej prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska o powierzchni 36m² na Stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale podczas Dożynek Prezydenckich odbywających się w dniach 15-16 września 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie zabudowy wystawienniczej służącej prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska o powierzchni 36m² na Stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale podczas Dożynek Prezydenckich odbywających się w dniach 15-16 września 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania 3 - odpowiedzi na pytania3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa mebli i sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofety - DU-Z.272.81.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa mebli i sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania 2, zmiana SIWZ - odpowiedzi napytania 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmianaogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał L Sesji Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał L Sesji Sejmiku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "autopoprawki ZWD do 118 135 136.pdf - autopoprawkiZWD do 118 135 136.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał L Sesji Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał L Sesji Sejmiku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna