Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 213/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 3 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o uniewaznieniu postępowania -Unieważnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "93_18 - odpowiedzi na pytania - 2_1a - odpowiedzi napytania - urządzenie (archiwizacja) - 93_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie zawodników narciarstwa alpejskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów (09.10.2018 r.) - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (09.10.2018 r.).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów (07.08.2018 r.) - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (07.08.2018 r.).pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jaroch - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie ZWD z działalności finansowej za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gala Wioślarska 2018. Podsumowanie sezonu wioślarskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6060/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki działalności spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki działalności spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki - spolek z udzialem WojewodztwaDolnoslaskiego w 2017 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
72/2014 - w sprawie trybu postępowania z dokumentami objętymi tajemnicą skarbową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6059/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6058/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
64/2018 - w sprawie trybu postępowania z dokumentami objętymi tajemnicą skarbową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny referent w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie - Zalacznik_nr_4.docx - Oświadczenie- Zalacznik_nr_4.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-sierpień 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-lipiec 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-czerwiec 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-lipiec 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-maj 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej dla dziewcząt U-8,U-10,U-12,U-14 w ramach obchodów 70-lecia powstania klubu w Gilowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Zdrojewska - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6019/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nagranie i wydanie audiobooka z tekstem powieści rumuńskiego autora Filipa Floriana, zatytułowanej „Dni Króla””
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1pkt 5 lit. e.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt5 lit. e.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz-1.docx -Oświadczenie-formularz-1.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt5 lit. e-2.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5lit. e-2.docx"
Dotyczy dokumentu:
Monika Włodarczyk - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Patryk Wild - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aldona Wiktorska-Święcka - oświadczenie majątkowe przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Szeląg - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Szczygieł - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Sosiński - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Śladami Henryka II Pobożnego – wycieczka do Legnickiego Pola i Jawora”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 2/2018 (56)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Azymut: Pamięć Wołyń 1943”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Łączymy pokolenia – integracja wielopokoleniowa w Gminie Męcinka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Muzyki Wiedeńskiej w Szczawnie Zdroju”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty Wokalno-Aktorskie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert „Pieśni, o pieśni” w wykonaniu Susanny Jara i Trio”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „„I JAK TU NIE KOCHAĆ NASZEJ OJCZYZNY”. KONCERT SŁOWNO - MUZYCZNY Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gogołowicach (dz. nr 106/20, 106/21, 106/22)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XIII Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz XXXV lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „KALINA””
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Pociąg Św. Mikołaja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jazzy Bolkov”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dobroszyckie Dni Dziedzictwa Kulturowego nad rzeką Dobrą”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Skóra - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Samborski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Rzewuska - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radosław Pobol - oświadczenie majątkowe przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Cykl halowych turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 6-11 lat”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „4 RST Półmaraton Świdnicki”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania 2 - odpowiedzi 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.pdf - informacja zotwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „60 lat dla Dolnośląskiej Młodzieży”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „60 lat dla Dolnośląskiej Młodzieży”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Pilawka - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Pilawa - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Obrębalski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tymoteusz Myrda - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Michalak - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janusz Marszałek - oświadczenie majątkowe przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Mańkowska - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Lewandowski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Lech - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania nagród sportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czesław Kręcichwost - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - odpowiedzi napytania i zmiana SIWZ 92 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Krawczyk - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS192-433870-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.11.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.10.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.9.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.8.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.7.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.6.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.5.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia na usługi społeczne - zmianaogłoszenia na usługi społeczne - DU-Z.272.97.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik edytowalny nr 3 (po zmianach) -załącznik edytowalny nr 3 (po zmianach).docx"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1786.pdf - 1786.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1786.pdf - 1786.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6057/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 20 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6056/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5088/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: "Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6054/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Jacka Głomba "Naprawiacze Świata" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6055/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6053/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6052/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Numizmatycznemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6051/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6050/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6049/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6048/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6047/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Prawosławnemu im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6046/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Łemków realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6044/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji "EDU - Wspieramy AWF Wrocław" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6045/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Miłośnicy Budziszowa Wielkiego "Cichowodzianie" w Budziszowie Wielkim realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6043/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6042/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Wspólnie Lepiej" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6041/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji Partnerstwo Jadwiga realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6040/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu "Aktywny Dolny Śląsk" w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.4.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6039/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie pozbawienia stypendium sportowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6038/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6037/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zorganizowania II rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6036/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportów Wodnych "Farwater" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.3.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6035/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Kołu Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6034/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie złożenia przez Województwo Dolnośląskie wniosku na realizację działania pn. "Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych - warsztaty szkoleniowe"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sergiusz Kmiecik - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Janik - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Huk - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6033/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Rocznego Planu Kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Oś Priorytetowa 8 - Działanie 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, Oś Priorytetowa 9 - Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6031/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6031 II.pdf - 6031 II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6031/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Horodyska - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.2.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Julian Golak - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6031/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6032/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 873/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wniosku o dofinansowanie projektu z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.1.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6030/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Promet-Plast s.c. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.05.00-02-0011/18 pn. "Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW - Gaj Oławski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6029/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Jolanty Pawlaczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Pawlaczyk Gabinet Kosmetyczny ERATO od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0016/17 pn.: "Wprowadzenie innowacyjnych usług kosmetycznych wykonywanych za pomocą lasera frakcyjnego CO2 do oferty Gabinetu Kosmetycznego ERATO Jolanta Pawlaczyk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zakończenie sezonu sportów wodnych 2018 połączone z podsumowaniem Dolnośląskiego Roku Rzeki Odry 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Dytko - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Dyduch - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tytus Czartoryski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Cal - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „KSZTAŁT”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Bobowiec - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania 1 - odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "94_18 - sprostowanie SIWZ (termin składania iotwarcia) - 2_1 - sprostowanie SIWZ (termin składania i otwarcia) -badanie (Mobilność) - 94_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 213/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 3 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
35/2018 - wsprawie dostepu do systemów informatycznych/aplikacji uzytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/2018 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 216 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
62/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie dostępu do systemów informatycznych/aplikacji użytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR II w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna