Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Potęga słowa 2018.”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty 82 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6022/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wskazania członków zarządu do dokonywania czynności prawnych związanych z podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6018/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6017/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5613/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na III kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6016/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Trwałości w 2019 r. dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 10 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6015/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5810/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Janowicach Wielkich dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6014/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5135/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu w 2018 dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do obowiązujących norm i standardów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6013/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4723/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 na realizację zadania pn. „Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu” dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6012/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5021/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6011/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2053/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6010/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6009/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6008/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia I naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6007/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6006/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6005/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na wydzierżawienie powierzchni 80,04 m² oraz 57 m² w budynku A
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6004/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu na wynajęcie pomieszczeń pracowni histopatologicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6003/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/22 o pow. 0,1316 ha, obręb 0004 Gogołowice - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6002/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/21 o pow. 0,1381 ha, obręb 0004 Gogołowice - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6001/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/20 o pow. 0,1381 ha, obręb 0004 Gogołowice - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6000/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie pozbawienia stypendium sportowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5999/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Góra na lata 2018-2033”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5998/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5498/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (Numer naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5997/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5996/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny (Nr naboru RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5995/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do zatwierdzania i zmiany „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5994/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2427/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych w czasie gali Gryfy 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi - Pytania i odpowiedzi -DU-Z.272.91.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych w czasie gali Gryfy 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5993/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4915/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) - Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5992/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4840/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Typ A: Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz Typ C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5991/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5990/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Natalii Legutko prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Pracowania aranżacji wnętrz i ogrodów Natalia Legutko” od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0049/17 pn. „Projekt unowocześnienia technik prezentacji tworzonych produktów oraz poszerzenia oferty działalności przedsiębiorstwa o aranżację wnętrz”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5989/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Krzysztofa Jakóbczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Jakóbczak Pracownia Złotnicza: FASION od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0055/17 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Krzysztof Jakóbczak Pracownia Złotnicza: FASION”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5988/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Alicja Stachurska prowadząca działalność pod nazwą Profit Alicja Stachurska od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0062/17 pn.: „Dofinansowanie na innowacje - zakup środków trwałych w firmie Profit Alicja Stachurska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5987/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Urszula Andrzejak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „CERMED” URSZULA ANDRZEJAK, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0041/17, pn. „PROFESJONALNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych z obszarów: miasta Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Lubawki i Marciszowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5986/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5951/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie do zawarcia porozumień w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 210/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 17 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Ulg i Analiz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a – 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1746.pdf - 1746.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1746.pdf - 1746.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarcia67 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Anna Badowska - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w zapasach w stylu wolnym- Turniej Regionalny”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnieniepostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 212/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II 29 A (dz. nr. 171/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II 29 A (dz. nr. 171/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnicach (dz. nr 506/41)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarcieofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - DU-Z.272.54.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Odwołań RPO w Wydziale Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej o powierzchni min. 675m² dla 500 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018” w miejscowości Uciechów, gm. Dzierżoniów, laureata konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej o powierzchni min. 675m² dla 500 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018” w miejscowości Uciechów, gm. Dzierżoniów, laureata konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie czynności unieważnieniapostępowania - unieważnienie czynności unieważnieniapostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariola Dudziak - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór 59 18.pdf"

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych w czasie gali Gryfy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP.xls - uchw_SWD_BIP.xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja szkoleniowa „Programy wspierające aktywność fizyczna młodych Dolnoślązaków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja szkoleniowa „Programy wspierające aktywność fizyczna młodych Dolnoślązaków”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz - AXAUbezpieczenia_druk_ szkody_gwarancja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
podinspektor w Dziale Oceny Projektów EFS w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z.272.86.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Jelenia Gora_ordynator SOR.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - DCTK_pielegniarka oddzialowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kiedy rannym słonkiem…” – V koncert z cyklu „Polanica – Zdrój Muzyki”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Aneks do zestawienia kontroli podjętych przez Wydział Kontroli i Skarg w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie przeprowadzonych w I półroczu 2018 r. kontroli projektów z Priorytetu 11 PT RPO WD 2014-2020 zrealizowanych przez Wydział Kontroli i Skarg (wg stanu na 31.07.2018r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. przez DOK-KS (stan na 31.07.2018 r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. i kontynuowanych w 2018 r. przez DOK-KS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. przez DOK-KS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7222.8.2018.HB - 877.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 85_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 211/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi cateringowe dla max. 180 osób w Dreźnie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia 74_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych dla sieci PIFE na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych dla sieci PIFE na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty Wokalno-Aktorskie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Muzyki Wiedeńskiej w Szczawnie Zdroju”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna