Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6168/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6167/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadzór Właścicielski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spółki prawa handlowego z mniejszościowym udziałem Województwa Dolnoślaskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "93_18 - informacje z otwarcia ofert - 4 - informacjez otwarcia ofert - urządzenie (archiwizacja) - 93_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalaczniki graficzne.zip - Zalaczniki graficzne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki graficzne.zip - Załącznikigraficzne.zip
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 217/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 31 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6166/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.07.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.09.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.06.27
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Koncesji Geologicznych i Hydrogeologii w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Protokołu w Wydziale Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Zapaśniczy Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku II przetargów - Krośnice (dz/nr 508/103, dz. nr 508/104) - Informacja o wyniku II przetargów -Krośnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku II przetargów - Krośnice(dz/ nr 508/103, dz. nr 508/104) - Informacja o wyniku II przetargówustnych nieograniczonych - Krośnice.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publicznego pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LII1888.pdf - LII1888.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LII1888.pdf - LII1888.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6165/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6164/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5134/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu w 2018 roku dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6163/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia Dziennemu Ośrodkowi Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6162/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6161/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Kompleksowa opieka onkologiczna Twoją szansą na zdrowie! - budowa Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez rozbudowę głównego zespołu budynków Szpitala
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6160/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy w 2018 roku dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, na realizację zadania pn.: Zakup zestawu do termoablacji zmian nowotworowych wątroby dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6159/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-442-ARiMR/4/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze w zakresie działań "Koszty bieżące i aktywizacja" oraz "Wsparcie przygotowawcze"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6158/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6157/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pana Piotra Oszczanowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu na okres pięciu lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6156/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6155/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6154/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6153/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportów Wodnych i Rowerowych PEGAZ złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6152/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy al. Jana Matejki 5 we Wrocławiu dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w likwidacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6151/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gołogłowach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 127/2 oraz dz. nr 178/3, obręb Gołogłowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6150/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/22 o pow. 0,1316 ha, obręb 0004 Gogołowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6149/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/21 o pow. 0,1381 ha, obręb 0004 Gogołowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6148/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/20 o pow. 0,1381 ha, obręb 0004 Gogołowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6147/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6146/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6145/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wydania opinii do projektu "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6144/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przekazania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do dalszego procedowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6143/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6142/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5498/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (Numer naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6141/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4376/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6140/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja Eudajmonia od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0015/18 pn. "Samodzielność to codzienność - mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6139/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Grażyny Sieńkowskiej-Pałki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "KP PROJEKT Grażyna Sieńkowska-Pałka" od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0027/17 pn. "Innowacyjność produktowa i procesowa w działalności firmy KP PROJEKT"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6138/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - A2 CLINIC A. KRAWCZYK - JAGMIN, A. KOSIŃSKA SPÓŁKA JAWNA od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0069/17, pn. "Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w A2 CLINIC A. KRAWCZYK - JAGMIN, A. KOSIŃSKA SPÓŁKA JAWNA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6137/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "MAXER" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0024/17 pn. "Zakup i wdrożenie przez firmę PPUH MAXER sp. z o.o. innowacyjnego pojazdu asenizacyjnego z automatycznym systemem czyszczenia separatorów i niezbędną aparaturą laboratoryjną do badania jakości wody oraz zanieczyszczeń osadów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LII1891.pdf - LII1891.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LII1890.pdf - LII1890.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6136/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
101/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
48/2018 - w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego „Dolnośląskie – Fokus na fundusze” i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
56/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Dolnośląskie - fokus na fundusze" i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Dolnośląskie - fokus na fundusze" i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
71/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Dolnośląskie - fokus na fundusze" i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
71/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Dolnośląskie - fokus na fundusze" i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z.272.105.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Świętosławska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pełnienia funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - inf. z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Świętosławska - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie pełnienia funkcji oraz na zakończenie pełnienia funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jakubowi Tyszkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Zegzdryn Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Włodzimierzowi Olszewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Madziarzowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Saulowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krystynie Śliwińskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Irenie Jazienickiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Horstowi Ulbrichowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Annie Gogolewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Wódkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Kudełko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Joannie Bac - Bronowicz Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Zającowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławie Czarneckiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Ciochoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Białkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Urszuli Jarosińskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Edmundowi Szczepańskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Chodakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Kulce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Pietrykowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Osypiukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Przemysławowi Parolowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Katarzynie Zagożdżon Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Katarzynie Pactwie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Milczarkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Justynie Górniak – Zimroz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Królowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Agnieszce Bartków Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łucji Gądek Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Drożdżyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Waligórskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Koziołowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Fundacji Odnowy i Modernizacji Wambierzyc Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Ludowemu KATARZYNKI Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji w związku ze 100-leciem niepodległości narodów Europy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór-Zadanie nr 2- Sprzęt ogrodniczy -wybór-zadanie nr 2 Sprzęt ogrodniczy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Dolnośląskie akcji spółki Legnicki Park Technologiczny LETIA spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy oraz określenia trybu zbycia akcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LII1884.pdf - LII1884.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LII1883.pdf - LII1883.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Ignor - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1578/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego realizujących w latach 2017-2018 program budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” na przeszkolenie w 2018 r. instruktorów pływania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/1240/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych Pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w latach 2017-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Karpacz na dofinansowanie w latach 2018-2019 budowy stadionu lekkoatletycznego w Karpaczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mokronosie Górnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Długołęka darowizny nieruchomości położonych w Pasikurowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Ignor - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/875/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1522/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Drugie czytanie uchwały w sprawie uchwalenia projektu zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Średnie Przejście Zimowych Wulkanów 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny Referent w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna