Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.11.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.10.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.9.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.8.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.7.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.6.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.5.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia na usługi społeczne - zmianaogłoszenia na usługi społeczne - DU-Z.272.97.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik edytowalny nr 3 (po zmianach) -załącznik edytowalny nr 3 (po zmianach).docx"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1786.pdf - 1786.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1786.pdf - 1786.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6057/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 20 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6056/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5088/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: "Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6054/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Jacka Głomba "Naprawiacze Świata" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6055/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6053/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6052/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Numizmatycznemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6051/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6050/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6049/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6048/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6047/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Prawosławnemu im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6046/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Łemków realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6044/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji "EDU - Wspieramy AWF Wrocław" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6045/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Miłośnicy Budziszowa Wielkiego "Cichowodzianie" w Budziszowie Wielkim realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6043/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6042/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Wspólnie Lepiej" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6041/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji Partnerstwo Jadwiga realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6040/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu "Aktywny Dolny Śląsk" w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.4.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6039/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie pozbawienia stypendium sportowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6038/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6037/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zorganizowania II rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6036/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportów Wodnych "Farwater" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.3.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6035/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia Kołu Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6034/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie złożenia przez Województwo Dolnośląskie wniosku na realizację działania pn. "Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych - warsztaty szkoleniowe"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sergiusz Kmiecik - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Janik - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kazimierz Huk - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6033/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Rocznego Planu Kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Oś Priorytetowa 8 - Działanie 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, Oś Priorytetowa 9 - Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6031/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6031 II.pdf - 6031 II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6031/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Horodyska - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.2.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Julian Golak - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6031/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6032/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 873/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wniosku o dofinansowanie projektu z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zewnętrzna DOK-KS.1710.1.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6030/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Promet-Plast s.c. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.05.00-02-0011/18 pn. "Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW - Gaj Oławski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6029/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Jolanty Pawlaczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Pawlaczyk Gabinet Kosmetyczny ERATO od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0016/17 pn.: "Wprowadzenie innowacyjnych usług kosmetycznych wykonywanych za pomocą lasera frakcyjnego CO2 do oferty Gabinetu Kosmetycznego ERATO Jolanta Pawlaczyk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zakończenie sezonu sportów wodnych 2018 połączone z podsumowaniem Dolnośląskiego Roku Rzeki Odry 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Dytko - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Dyduch - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tytus Czartoryski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Cal - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „KSZTAŁT”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Bobowiec - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania 1 - odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "94_18 - sprostowanie SIWZ (termin składania iotwarcia) - 2_1 - sprostowanie SIWZ (termin składania i otwarcia) -badanie (Mobilność) - 94_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 213/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 3 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
35/2018 - wsprawie dostepu do systemów informatycznych/aplikacji uzytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/2018 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 216 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
62/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie dostępu do systemów informatycznych/aplikacji użytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR II w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jazda na Hokej!”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Aktywni na 100% dla dolnośląskiej młodzieży”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Instrukcja złożenia JEDZ przez ePUAP - 1a -Instrukcja złożenia JEDZ przez ePUAP - JEDZ - epuap.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzileniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 2018-OJS190-430300-pl-ts.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Arcymistrzowski Festiwal Szachów Kobiecych im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 września 2018 roku wpłynął wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Gola-Krościna Mała" - Pole "Gola” położonego w miejscowości Gola, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 26 września 2018 r. wydana została decyzja nr 22/2018 zmieniająca koncesję MOŚZNiL nr 64/93 z dnia 29.04.1993 r. udzieloną na wydobywanie dolomitu ze złoża „Rędziny”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 3 - Wykaz ofert nie spełniających wymogów formalnychkonkursu i nie podlegających uzupełnieniu." na " Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych konkursu i nie podlegającychuzupełnieniu."
Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik nr 3 - Wykaz ofert nie spełniającychwymogów formalnych konkursu i nie podlegających uzupełnieniu. - zał3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz ofert nie spełniających wymogówformalnych konkursu i nie podlegających uzupełnieniu. - załącznik 3- oferty negatywne.xls
Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -wybór oferty najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja i obsługa warsztatów dotyczących działań delegowanych PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "90_18 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - warsztaty - 90_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja i obsługa warsztatów dotyczących działań delegowanych PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6023/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odwołania zastępcy dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5983/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5985/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5982/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4779/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5981/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o udzielonych w II kwartale2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych" na"Informacja o udzielonych w III kwartale 2018 roku umorzeniachniepodatkowych należności budżetowych"
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o udzielonych w II kwartale2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych" na"Informacja o udzielonych w III kwartale 2018 roku umorzeniachniepodatkowych należności budżetowych"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Weronice Nowakowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Ignaczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jolancie Kumor Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Fajdkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Irinie Tkeshelashvili Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Antczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łukaszowi Tomaszewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Piotrowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marcie Piotrowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łukaszowi Orbitowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Joannie Sawickiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dorocie Kołakowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Ochmanowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w II kwartale 2018 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia IIIkwartał 2018 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marzenie Fajfrowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Renacie Kopeć Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dorocie Adamczyk Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Pankowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Rudnickiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Renacie Kalus Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Arturowi Słabikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Guzowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Hermanowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Woźniczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Tarasowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Latos Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Filipowi Springerowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Szremskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenieo udzieleniu zamówienia 52 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Naskrętowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 52 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Kopciowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Mariuszowi Gałkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 20-22 września 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - Informacja oudzieleniu zamówienia - DU-Z.272.69.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 20-22 września 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Dąbkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marii Włosińskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Grzegorzowi Raganowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Arturowi Ludwigowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tomaszowi Krotowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Romanowi Gąsiorowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Falkenbergowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Demkowiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Andrzejewskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Joannie Tarczewskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Grzegorzowi Tarczewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Góreckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Czubakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jolancie Dygoś Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Lisowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Worsie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Beacie Maciejewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Lucynie Kornobys Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Davitowi Gabaidze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Edwardowi Śledziowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Mariuszowi Szczygłowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Małkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Juliuszowi Jakubaszko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Grażynie Wołkowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Oldze Tokarczuk Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Helenie Wrzecioniarz - Wall Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Wrzecioniarzowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Mieczysławowi Remskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Miejskiemu Klubowi Siatkówki POLONIA ŚWIDNICA Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Uczniowskiemu Ludowemu Zapaśniczemu Klubowi Sportowemu „Heros” Czarny Bór Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Klubowi Szermierczemu WROCŁAWIANIE Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Szkole Podstawowej nr 10 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu BIEG PIASTÓW Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wrocławskiemu Klubowi Szermierczemu KOLEJARZ Wrocław Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 52 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o zamówieniu -ZP400PodgladOpublikowanego.htm
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu -ZP400PodgladOpublikowanego.htm"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.06.26
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.06.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - konkurs_dyrektor pogotowia w Legnicy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmianaogłoszenia 92 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na pyt. i zmiana SIWZ - zmiana SIWZ 922018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi P. Batorowi Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Danucie Marii Gołdon Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bronisławowi MJ Kamińskiemu Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Szkoła Muzyczna II Stopnia Zbigniew Czwojda Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dziecięcemu Zespołowi Pieśni i Tańca „GWARKOWIE” Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Księdzu prałatowi Stanisławowi Orzechowskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczącego zniesienia podatku od wydobycia niektórych kopalin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Pawłowska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie 75 rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy dróg ekspresowych na południu Województwa Dolnośląskiego w przebiegu międzynarodowych szybkich korytarzy transportowych w kierunku Wiednia oraz Pragi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Pawłowska - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/1746/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ - Załącznikiedytowalne do SIWZ 92 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1661/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Ceramika” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana .......................................... i pani .................................................. do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg i odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie pozbawienia dróg i odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/1633/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3074D od km 3+378 do km 3+992 w miejscowości Szczawin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6021/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Kochniarczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6020/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała ZWD o przystąpieniu do aktualizacji_nr6010_V_18 z 25.09.2018.pdf - Uchwała ZWD o przystąpieniu doaktualizacji_nr 6010_V_18 z 25.09.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1418/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi powiatowej nr 2280 D relacji Bolesławiec - Stare Jaroszowice – Żeliszów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu statutu Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy 2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej dla 7 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenieo udzieleniu zamówienia 63 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych dla Sieci PIFE na Dolnym Śląsku w podziale na 4 zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna