Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Testowy WK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnoslaskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/2016 - w sprawie powołania Pełnomocnika Marszałka ds. kluczowych projektów Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
96/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Gospodarczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. rozbudowy Polany Jakuszyckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/2016 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika ds. Turystyki Wodnej na rzece Odrze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2014 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. kontaktów międzynarodowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Testowy WK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz Publicznty -KluczPub_Oferta_PostepowanieID.zip"
Dotyczy dokumentu:
38/2014 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika Marszałka ds. Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/2013 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/2012 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Kontaktów z Republiką Czeską
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/2011 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. mniejszości narodowych i etnicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/2018 - w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń związanych z ustanowieniem pełnomocników Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszejoferty - sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/2009 - w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. publ. pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/2018 - w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnoślaskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Projektów EFS III w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
77/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DU-Z.272.102.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6206/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3303/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 i 2018 na realizację zadania pn.: "Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Projektów EFS III w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Organizacji Urzędu w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Sprawozdawczości i Planowania w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6214/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6211/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6210/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6209/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6208/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5140/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: "Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6207/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3615/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w latach 2017-2018 na realizację zadania pn.: "Nowoczesne zarządzanie energią w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej - termomodernizacja budynku głównego szpitala w Jeleniej Górze"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6205/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6204/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6202/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6203/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4750/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na koszty działania zakładów aktywności zawodowej działających na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6201/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Instytucji Kultury „Odra - Film” we Wrocławiu oraz nadania statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6200/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5039/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców z Dolnego Śląska w imprezach targowych organizowanych w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych””
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6199/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy na wynajęcie pomieszczeń w celu realizacji usługi prania i sprzątania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6198/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy na wynajęcie pomieszczeń pod działalność z zakresu diagnostyki obrazowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6197/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiego Związku Badmintona złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
76/2018 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu na opracowanie pracy planistycznej na temat gry pn. „Gran & the Magic Mineral” oraz powołania komisji ds. oceny prac
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6196/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Nordic Walking realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6195/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Gryf" Świdnica realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6194/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Instytutowi Rozwoju Terytorialnego prac nad "Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030", związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą "Dolnośląskie Centrum Sportu - Jakuszyce"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6193/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3235/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6192/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Michała Musiała prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MISPRO Michał Musiał od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0101/18 pn. "Aktywna mama w domu - wsparcie opiekunów dziennych na Dolnym Śląsku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
76/2018 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu na opracowanie pracy planistycznej na temat gry pn. „Gran & the Magic Mineral” oraz powołania komisji ds. oceny prac
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6191/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Jarosława Radko od negatywnej oceny merytorycznej projektu nr RPDS.10.02.01-02-0115/18 pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój kompetencji nauczycieli - Zielona Edukacja"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6169/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących od Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddział Terenowy nr 49 dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 nr POKL.09.01.01-02-130/08, POKL.09.01.01-02-131/08, POKL.09.01.01-02-133/08, POKL.09.01.01-02-135/08
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6133/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2912/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 oraz 2018 roku na realizację zadania pn.: Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - DOMI - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6184/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6190/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6189/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6188/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6187/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6186/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Poważna - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Stanowiska ZWD dotyczące wniosków Radnych oraz Komisji SWD do projektu budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6210/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt WPF-u.pdf - projekt WPF-u.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6210/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala ZWD 6210.pdf - uchwala ZWD 6210.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6210/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6210/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt WPF-u.pdf - projekt WPF-u.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6210/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6210/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6211/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ZWD Nr 6214/V/18 w sprawie szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w projekcie uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały SWD w sprawie budżetu Wojewodztwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ZWD Nr 6214/V/18 w sprawie szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w projekcie uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 - Powiadomienie nr 11 z dnia 13.11.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 - Powiadomienie nr 12 z dnia 13.11.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
55/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
30/2018 - w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach (Rok 2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach (rok 2017)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach (2016)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycja cu (rok 2016)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Puchar Dolnego Śląska w badmintonie w grach pojedynczych 2018 – wielki finał”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Sport w kształtowaniu osobowości młodego piłkarza warsztaty metodyczne”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia - ogloszenie ozmianie ogloszenia httpsbzp.uzp.gov.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Średnie Przejście Zimowych Wulkanów 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert - informacja zotwarcia ofert.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - Informacja oudzieleniu zamówienia - DU-Z.272.62.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna