Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały antysmogowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały antysmogowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały edukacyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.09.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i zapytań radnych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie- Zadanie nr 1- Maszyny rolnicze -unieważnienie-zadanie nr 1-Maszyny rolnicze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ-sprostowanie - modyfikacjaSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 59 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenieo udzieleniu zamówienia 59 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 59 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6107/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zbycia przez Województwo Dolnośląskie akcji spółki Legnicki Park Technologiczny LETIA spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy oraz określenia trybu zbycia akcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Cykl Halowych Turniejów Piłkarskich dla dzieci w wieku 6-11 lat”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Jazda na Hokej!”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzielniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "93_18 - odpowiedzi na pytania" na"93_18 - odpowiedzi na pytania i informacja o modyfikacji SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "93_18 - odpowiedzi na pytania - 2_2,3,4 - odpowiedzina pytania - urządzenie (archiwizacja) - 93_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert_83 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór 92 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego sytuacji kobiet na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego sytuacji kobiet na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6106/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie wynikow głosowania w okręgu wyborczymnr 2 - zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_2-wl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie wyników do głosowania w okręgu nr 1 -zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_1-wł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁUMANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1 -zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznikzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_2.pdf -zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KU 25.10.2018.docx - porządekobrad KU 25.10.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KU 25.10.2018.docx - porządek obradKU 25.10.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi Zamawiającego na pytania -2 - odp.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi zamawiajacego na pytania -3 - odp.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Linia graficzną dla perspektywy programowej2014-2020 - Linia graficzna program regionalny 2014-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Grafika komunikatów w perspektywie finansowej2014-2020 - grafika_komunikacji_2014-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki edytowalne nr 1 - 2 do ogłoszenia -Załączniki edytowalne nr 1 -2 do ogłoszenia -DU-Z.272.105.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki edytowalne nr 1 - 2 do ogłoszenia -Załączniki edytowalne nr 1 -2 do ogłoszenia -DU-Z.272.105.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z"zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_1.pdf" na"ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGUWYBORCZYM NR 1"
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "protokolsejmik.pdf" na "Protokól zwyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego sporządzony dnia 24października 2018 r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą weWrocławiu"
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokolsejmik.pdf - protokolsejmik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_1.pdf -zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_2.pdf -zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_3.pdf -zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_4.pdf -zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_5.pdf -zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_nr_5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik odpowiedzi Zamawiajacego na pytania -2 - odp.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Piotr Oszczanowski - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Oszczanowski - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o ponowieniu czynności w postępowaniu -Scan from a Xerox WorkCentre.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kozłowska - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Grzegorek - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Zając - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD pn. „Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD pn. „Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "103_18 - informacje z otwarcia ofert - 3 -informacje z otwarcia ofert - szkolenie PROW, KSOW, Ryby - 103_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 216/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DU-Z.272.86.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie kondycyjne zawodników narciarstwa alpejskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Udział w rozgrywkach w zakresie piłki siatkowej żeńskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej dla dziewcząt U-8,U-10,U-12,U-14 w ramach obchodów 70 lecia powstania klubu w Gilowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Jazda na Hokej!”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Cykl Halowych Turniejów Piłkarskich dla dzieci w wieku 6-11 lat”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Cykl Halowych Turniejów Piłkarskich dla dzieci w wieku 6-11 lat”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „4 RTS Półmaraton Świdnicki”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi Zamawiajacego na pytania -2 - odp.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „KSZTAŁT”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.09.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6130/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Semper Avanti realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6129/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Moja Bystrzyca” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6128/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa górskiego w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KU 25.10.2018.docx - porządekobrad KU 25.10.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KU 25.10.2018.docx - porządek obradKU 25.10.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6127/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6126/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3241/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2017-2021 polegających na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych na terenie Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6125/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego KNA Dzikowiec złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6124/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Siatkarskiego Milicz złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6123/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej we Wrocławiu na wynajem powierzchni użytkowej dachu i strychu w budynku przy ul. Trzebnickiej 42 we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6122/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi położonej w Ludwikowicach Kłodzkich, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 899/11 o pow. 0,0055 ha, AM-3, obręb 0009 Ludwikowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6121/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 353 o pow. 0,0901 ha, obręb 0010 Stare Miasto - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6120/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego w Gilowie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6119/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu WTH Wrocław realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6118/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji WROACTIV realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6117/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „FA BOLESŁAWIEC” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6116/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Wrocławskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6115/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wydania opinii do projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Lubin”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6114/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5066/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Czas na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6113/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6112/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6111/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4447/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6110/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Beaty Bobińskiej-Rząsa, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ALLATMESE professional Beata Bobińska-Rząsa od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0071/17 pn.: „Wprowadzenie innowacyjnych usług kosmetycznych z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń do karboksyterapii i Plasmy ARC do oferty ALLATMESE professional Beata Bobińska-Rząsa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6109/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Jadwigi Fila prowadzącej działalność gospodarczą pn. Salon fryzjerski Jacqueline Jadwiga Fila od negatywnego wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0017/17 pn. „Wprowadzenie innowacyjnych usług kosmetyczno-fryzjerskich z wykorzystaniem karboksyterapii, wirówki laboratoryjnej i maszynki do permanentu do oferty salonu fryzjerskiego Jacqueline Jadwiga Fila”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6066/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6065/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regionalnego programu zdrowotnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6086/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.odpowiedzi Zamawiajacego na pytania - odp..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 215/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
102/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia 95_18 - informacje z otwarciaofert - 95_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018.07.17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.10.2018.docx - Porządekobrad KRiROW 23.10.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 23.10.2018.docx - Porządekobrad KRiROW 23.10.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Puchar Dolnego Śląska w badmintonie w grach pojedynczych 2018 – wielki finał”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
21/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia 82 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
68/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.10.2018.docx - Porządekobrad KRiROW 23.10.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Powiadomienie nr 10 z dnia 19.10.2018 - 10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 - Powiadomienie nr 10 z dnia 19.10.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Powiadomienie nr 10 z dnia 19.10.2018 - 10.pdf"

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna