Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Transport kolejowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
25/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
94/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN-y)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
55/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Efektywność energetyczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
56/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Systemy transportowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
60/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona przyrody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
62/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura ekologiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
42/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/2017 - w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/2019 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74/2017 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/2017 - w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
94/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
61/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
77/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
61/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/2018 - w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnoślaskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Województwa - Departament Organizacyjny i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70/2012 - w sprawie udzielenia niezbędnej pomocy funkcjonariuszom ustawowo uprawnionych służb przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał ost_SWD_BIP (55).xls - rejestruchwał ost_SWD_BIP (55).xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kopia uchw_SWD_BIP (55).xls - Kopia uchw_SWD_BIP(55).xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał ost_SWD_BIP (55).xls - rejestruchwał ost_SWD_BIP (55).xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał ost_SWD_BIP (55).xls - rejestruchwał ost_SWD_BIP (55).xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi cateringowe dla max. 1110 osób uczestniczących w 20 szkoleniach dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 świadczonych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 4 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia protestu nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia protestu nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie pozbawienia odcinków dróg (dawnych odcinków dróg krajowych nr 5 i 33) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia gminie Niemcza realizacji w 2019 r. zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Dożynki wojewódzkie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia gminie Niemcza realizacji w 2019 r. zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Dożynki wojewódzkie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia gminie Niemcza realizacji w 2019 r. zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Dożynki wojewódzkie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia gminie Niemcza realizacji w 2019 r. zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Dożynki wojewódzkie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie pozbawienia odcinków dróg (dawnych odcinków dróg krajowych nr 5 i 33) kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej nr 98 do kategorii dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku wydana została decyzja nr 14/2019 przenosząca na Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 7/E/2015 z dnia 10.09.2015 r. (ze zm.) , udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Dębnica" położonego w miejscowościach Dębnica i Jagoszyce, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku wydana została decyzja nr 13/2019 przenosząca na Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INTUR” Sylwester Szulc,, koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 62/93 z dnia 29.04.1993 r., (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie łupków łyszczykowych ze złoża „Orłowice” położonego w miejscowości Orłowice, gmina Mirsk, powiat lwówecki oraz miasto Świeradów Zdrój, powiat lubański, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku wydana została decyzja nr 14/2019 przenosząca na Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 7/E/2015 z dnia 10.09.2015 r. (ze zm.) , udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Dębnica" położonego w miejscowościach Dębnica i Jagoszyce, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacje do oczyszczania ścieków Wydziałów W-3 Głogów I i W-3 Głogów II w Głogowie, ul. Żukowiecka 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 230.3-2019 - PZ 230.3-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacje do oczyszczania ścieków Wydziałów W-3 Głogów I i W-3 Głogów II w Głogowie, ul. Żukowiecka 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi transportowe przy użyciu mikrobusów i samochodów osobowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie ozamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi transportowe przy użyciu mikrobusów i samochodów osobowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie ozamówieniu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Usługi transportowe przy użyciu mikrobusów i samochodów osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik POŚ_interpratacja 04_ws. opłaty za składowanie19 05 99.pdf - POŚ_interpratacja 04_ws. opłaty za składowanie 19 0599.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POŚ_interpratacja 04_ws. opłaty za składowanie 1905 99.pdf - POŚ_interpratacja 04_ws. opłaty za składowanie 19 0599.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.14.2018.IM - 885.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna