Rejestr zmian w biuletynie

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Davitowi Gabaidze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Lucynie Kornobys Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Beacie Maciejewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Worsie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Lisowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jolancie Dygoś Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Waligórskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Koziołowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Drożdżyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łucji Gądek Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Agnieszce Bartków Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Czubakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Góreckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Grzegorzowi Tarczewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Joannie Tarczewskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Karolinie Andrzejewskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Demkowiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Falkenbergowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Romanowi Gąsiorowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ - Scan from aXerox WorkCentre.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tomaszowi Krotowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Hap - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Arturowi Ludwigowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Królowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Justynie Górniak – Zimroz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Milczarkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej -zalaczniki w formie edytowalnej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Katarzynie Pactwie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Katarzynie Zagożdżon Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Przemysławowi Parolowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Osypiukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Chodakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Pietrykowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Grzegorzowi Raganowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marii Włosińskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Dąbkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych dla sieci PIFE na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Kulce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Mariuszowi Gałkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Kopciowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Naskrętowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Szremskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Edmundowi Szczepańskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "60_18 - informacja o udzieleniu zamówienia naZADANIE 2 - 10 - informacja o udzieleniu zamówienia (ZAD. 2) -szkolenia (2 zadania) - 60_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Urszuli Jarosińskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Białkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Ciochoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Zającowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Filipowi Springerowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Latos Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Tarasowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Woźniczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 18.05.22.doc - Porządek obradKRT 18.05.22.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KZ.doc - Porządek obrad KZ.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 21.05.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 22.05.18.doc - p.o. 22.05.18.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 21.05.2018.doc - Porządekobrad KWZ 21.05.2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej wdniu 15 maja 2018 r.docx - Porządek obrad posiedzenia KomisjiRewizyjnej w dniu 15 maja 2018 r.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik posiedzenie wspolne komisji stałych15.05.2018.pdf - posiedzenie wspolne komisji stałych 15.05.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 22.05.18.doc - p.o. 22.05.18.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 18.04.2018.doc - Porządekobrad KWZ 18.04.2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 18.04.2018.doc - porządekobrad KBIF 18.04.2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 17.04.2018.docx - Porządekobrad KRiROW 17.04.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 17.04.18.doc - p.o. 17.04.18.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 57- 19.04.2018.docx - 57- 19.04.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad_KOŚiGW_18.04.17.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_18.04.17.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 18.04.17.doc - Porządek obradKRT 18.04.17.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 18.04.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 18.04.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 21.03.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej wdniu 18 kwietnia 2018 r.docx - Porządek obrad posiedzenia KomisjiRewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2018 r.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc - porządekobrad KBIF 21.03.2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Hermanowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji Rewizyjnej 18.03.21.doc -Porządek obrad Komisji Rewizyjnej 18.03.21.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 20.03.2018.docx - Porządekobrad KRiROW 20.03.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 18.03.20.doc - Porządek obradKRT 18.03.20.doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Guzowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Arturowi Słabikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Renacie Kalus Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławie Czarneckiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Rudnickiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radosław Gesella - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 20.03.18.doc - p.o. 20.03.18.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 18.03.20_Porządek obrad_KOŚiGW.doc -18.03.20_Porządek obrad_KOŚiGW.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dorocie Adamczyk Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 56- 22.03.2018.docx - 56- 22.03.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 55 - 15.03.2018.docx - 55 - 15.03.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Renacie Kopeć Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 21.02.2018 g.13.00 s.1224DUW_.doc - porządek obrad KBIF 21.02.2018 g.13.00 s.1224 DUW_.doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marzenie Fajfrowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KBIF..doc - porządek obradKBIF..doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 21.02.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 21.02.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Ochmanowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 54 - 22.02.2018.docx - 54 - 22.02.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad_KOŚiGW_18.02.20.docx - Porządekobrad_KOŚiGW_18.02.20.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 20.02.18.doc - p.o. 20.02.18.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 18.02.20.doc - Porządek obradKRT 18.02.20.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej wdniu 22 lutego 2018 r.docx - Porządek obrad posiedzenia KomisjiRewizyjnej w dniu 22 lutego 2018 r.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KBiF 20.12.2017 (u).docx -Porządek obrad KBiF 20.12.2017 (u).docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 20.12.2017.pdf - porządekobrad KKNiE 20.12.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad_KOŚiGW_17.12.19.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_17.12.19.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.12.21.doc - Porządek obradKRT 17.12.21.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 53 - 21.12.2017.docx - 53 - 21.12.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 19.12.2017.docx - Porządekobrad KRiROW 19.12.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 19.12.17.doc - p.o. 19.12.17.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc - porządek obradKBIF.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 20.12.2017.pdf - porządekobrad KKNiE 20.12.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.12.05.doc - Porządek obradKRT 17.12.05.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc - porządek obradKBIF.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KWZ 06.12.2017.docx - porządekobrad KWZ 06.12.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KRiROW 05.12.2017.docx - porządekobrad KRiROW 05.12.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad_KOŚiGW_17.12.05.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_17.12.05.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 52 - 05.12.2017.docx - 52 - 05.12.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 29.11.2017..doc - Porządekobrad KWZ 29.11.2017..doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 06.12.2017.pdf - porządekobrad KKNiE 06.12.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik p.o. 05.12.17.doc - p.o. 05.12.17.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ_17.11.28.doc - Porządekobrad KOŚ_17.11.28.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 28.11.2017.docx - Porządekobrad KRiROW 28.11.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.pdf - 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Logo jpg - FE_PR-DS-UE_EFSI-poziom-PL-kolor.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Logo pdf - FE_PR-DS-UE_EFSI-poziom-PL-kolor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Grafika komunikacji -grafika_komunikacji_2014-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Linia graficzna - Linia graficzna program regionalny 2014-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hasło - haslo.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dorocie Kołakowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5950/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzenia sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Pamule Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Joannie Sawickiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5947/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5946/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Grodzanów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łukaszowi Orbitowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5945/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Nasza Gmina" w Prochowicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Renacie Surmie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5944/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marcie Piotrowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5943/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Jeleniogórski Okręg Ju-Jitsu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Piotrowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łukaszowi Tomaszewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5942/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Koszykówki we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Łukaszowi Tomaszewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Antczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Irinie Tkeshelashvili Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5941/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia PTTK Oddział Sudety Zachodnie Jelenia Góra realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5940/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Fajdkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jolancie Kumor Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5939/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Ignaczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5938/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Weronice Nowakowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5913/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4594/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków gmin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/995/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania Adrianowi Kosendiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiegoz zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Pawłowska - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiegoz zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : XXI Karkonoskie Spotkania Turystyczne 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Pociąg Św. Mikołaja”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie smaki ziemniaka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kulturalne Karkonosze Ścieżki Tożsamości – I edycja ”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 70-lecia V LO we Wrocławiu ”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jesień z kulturą”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona Muzykaliów w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Nagranie i wydanie audiobooka z tekstem powieści rumuńskiego autora Filipa Floriana, zatytułowanej „Dni Króla”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gdzie słowa nie wystarczą, potrzebna jest muzyka…” – koncert pieśni patriotycznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. ”Jubileusz XXXV lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „KALINA”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Azymut: Pamięć Wołyń 1943”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jazzy Bolkov”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Śladami Henryka II Pobożnego - wycieczka do Legnickiego Pola i Jawora”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dobroszyckie Dni Dziedzictwa Kulturowego nad rzeką Dobrą”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „„I JAK TU NIE KOCHAĆ NASZEJ OJCZYZNY”. KONCERT SŁOWNO - MUZYCZNY Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 2/2018 (56)”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-V.7222.16.2018.KD - 875.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-IV.7222.20.2018.DM - 874.pdf

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XIII Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert „Pieśni o pieśni” w wykonaniu Susanny Jara i Trio”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wybór - wybor sprostowanie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór - wybor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór - sprostowanie - wybor sprostowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór - wybor sprostowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5932/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia - sprostowanie -2018-OJS174-395492-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania - odp. na pyt. 82 2018.pdf"

10.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wroclawiu z dnia 10 września 2018 r. o składzie, miejscu i czasie pracy Komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/60/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnieniepostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje na temat wyborów samorządowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej -Postanowienie_komisarza_I_o_powolaniu_TKW str2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ - odpowiedzi napytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana terminu składania i otwarcia ofert - zmianaterminu składania i otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do ogłoszenia -Załączniki edytowalne do ogłoszenia 82 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa artykułów sportowych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert_76 2018.pdf"

07.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług hotelarskich w hotelach co najmniej trzygwiazdkowych na terenie Wrocławia na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "infomacje z otwarcia ofert - informacje z otwarcia72_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5925/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zwiększenia limitu etatów kalkulacyjnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Halina Noszczyk-oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Halina Noszczyk-oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.06.28- projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.23- projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.07.19- projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.22- projekt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.07.19- projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.06.27- projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.22- projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do chowu kur niosek zlokalizowana na terenie Fermy Kur w Czadrowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 102.5-2018 - PZ 102.5-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do chowu kur niosek zlokalizowana na terenie Fermy Kur w Czadrowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do chowu drobiu zlokalizowana na terenie Fermy "Górnej" w miejscowości Stare Bogaczowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 172.3-2018 - PZ 172.3-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do chowu drobiu zlokalizowana na terenie Fermy "Górnej" w miejscowości Stare Bogaczowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o zmianie ogłoszenia - Scan from a XeroxWorkCentre(2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa mebli i sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Transportu Kolejowego w Wydziale Transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających kwalifikacjegeologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i MarszałkaWojewództwa Dolnośląskiego. - Wykaz osób posiadającychkwalifikacje kat. XI, XII, XIII - 12.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje geologicznestwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i Marszałka WojewództwaDolnośląskiego. - Wykaz osób posiadających kwalifikacje kat. XI,XII, XIII - 06.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „„I JAK TU NIE KOCHAĆ NASZEJ OJCZYZNY”. KONCERT SŁOWNO - MUZYCZNY Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 2/2018 (56)”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Śladami Henryka II Pobożnego - wycieczka do Legnickiego Pola i Jawora”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dobroszyckie Dni Dziedzictwa Kulturowego nad rzeką Dobrą”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jazzy Bolkov”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Azymut: Pamięć Wołyń 1943”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. ”Jubileusz XXXV lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „KALINA”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Nagranie i wydanie audiobooka z tekstem powieści rumuńskiego autora Filipa Floriana, zatytułowanej „Dni Króla”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przyjęciu projektu programu dodalszego procedowania i rozpoczęciu konsultacji społecznych dlaprojektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwadolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na tereniemiasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdówrocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys.pociągów rocznie. - Informacja o przyjęciu projektu programu dodalszego procedowania i rozpoczęciu konsultacji społecznych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych -Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przyjęciu projektu programu dodalszego procedowania i rozpoczęciu konsultacji społecznych dlaprojektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwadolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na tereniemiasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdówrocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys.pociągów rocznie. - Informacja o przyjęciu projektu programu dodalszego procedowania i rozpoczęciu konsultacji społecznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przyjęciu projektu programu dodalszego procedowania i konsultacjach społecznych. - Informacja oprzyjęciu projektu programu do dalszego procedowania i konsultacjachspołecznych..pdf
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 4 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Część III PKP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-Tkacka-Orkana-LDWN -Wolności-Tkacka-Orkana-LDWN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-Tkacka-Orkana-LN -Wolności-Tkacka-Orkana-LN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz dotacji 2018.pdf - wykaz dotacji 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-Korczaka-LN - Wolności-Korczaka-LN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-Korczaka-LDWN -Wolności-Korczaka-LDWN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-Junaków-Michejdy-LN -Wolności-Junaków-Michejdy-LN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-Junaków-Michejdy-LDWN -Wolności-Junaków-Michejdy-LDWN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-Fabryczna-pl-Piastowski-LN -Wolności-Fabryczna-pl-Piastowski-LN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Różyckiego-LDWN - Różyckiego-LDWN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Różyckiego-LN - Różyckiego-LN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-196-175-LDWN - Wolności-196-175-LDWN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-196-175-LN - Wolności-196-175-LN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wolności-Fabryczna-pl-Piastowski-LDWN -Wolności-Fabryczna-pl-Piastowski-LDWN.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5933/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna