Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Programowania Funduszy Europejskich w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwrcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z.272.24.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS087-195279-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „O krok od emocji – cykl turniejów tenisowych połączonych z warsztatami dla rodziców”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Biegi Europejskie im. Jerzego Szmajdzińskiego Bolesławiec dnia 26 maja 2018r ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5278/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5277/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.05.2018

Dotyczy dokumentu:
66/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia -ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia 23_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
40/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
59/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego w terminie 19-20 maja 2018r. dla kandydatów na przewodnika górskiego sudeckiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego w terminie 19-20 maja 2018r. dla kandydatów na przewodnika górskiego sudeckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Chojnik Maraton Festiwal Biegowy 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rekreacyjno – sportowy „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5276/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 19 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5275/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5274/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na organizację konferencji naukowej pn. "Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Ocena rozwiązań przyjętych w polskim systemie prawnym" oraz publikację pokonferencyjną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5273/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5272/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5271/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Specjaliście ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5269/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Wędkarskiego Klubu Sportowego Komorniki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5270/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Oddziału Planowania i Zarządzania w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5267/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Nasza Gmina" w Prochowicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5268/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Promującego Młodych Artystów w Zielonkach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5266/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5265/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego hipoteką na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej 21/23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5264/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Tenisowy Szczawno Zdrój złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5263/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkurs horyzontalny (Nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-268/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5262/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zobowiązania do przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5260/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5261/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5259/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5257/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 873/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wniosku o dofinansowanie projektu z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5258/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów podróży i innych należności dla osób wzywanych przez IZ RPO WD/IP PO KL w związku z postępowaniami prowadzonymi w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącymi m.in. odzyskiwania środków, udzielania ulg i wydawania innych decyzji i postanowień administracyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5255/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - PWO Iwona Dąbrowska od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0047/17 pn. "Żłobek dla malucha - szansą dla rodzica"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5256/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! Bogusława Nowiszewska od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0091/17 pn. "NOWY BEREK"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5254/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Rudna od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0080/17, pn. "Zwiększenie dostępu i jakości e-usług na terenie Gminy Rudna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5253/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02.0192/17, pn. "Maksymalizacja efektywności przecinarki CNC poprzez wykorzystanie systemów komputerowych pozwalających na zwiększenie interakcji z użytkownikiem oraz rozpoznawania i unikania zagrożeń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5251/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - PROFAM SP. Z O.O. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0158/17, pn. "Badania nad uzyskaniem nowego rodzaju produktów nawozowych na bazie innowacyjnej technologii produkcji nawozów organicznych zakładającej stosowanie przyspieszonej metody kompostowania dla wybranych grup warzyw i owoców, w celu poprawy ich wskaźników przyrostu i odporności"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5252/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Advanced Innovation Technologies Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02.0179/17, pn. "Przeprowadzenie prac badawczo-naukowych nad nowym, termicznie stabilnym materiałem bazowym do produkcji płytek drukowanych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5250/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Kancelarii Prawnej Lebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0116/17, pn. "Opracowanie prototypu systemu informatycznego służącego do badań behawioralnych dłużników, działającego na Big Data"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5249/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - LASERTEX Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0093/17 pn. "Fotoniczna głowica pomiarowa do badań dokładności maszyn"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5248/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0134/16, pn. "Remont i modernizacja części mieszkalnej budynku galeryjnego przy ul. Siostrzanej 1-25, 7a w Świdnicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5247/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Konopnickiej nr 5 w Wałbrzychu od negatywnego wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0137/16 pn. "Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5246/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11-go Listopada 172 w Wałbrzychu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0068/16 pn. "Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. 11-go Listopada 172 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5245/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Miasto Świdnica od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0211/16 pn. "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5244/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy Gminy Świdnica od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0210/16 pn. "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3A, ul. Pierwszego Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5243/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Sprawozdania rocznego za rok 2017 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5242/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5241/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3851/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5193/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Strategii inwestycyjnej zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej "Dolnośląski Fundusz Powierniczy" pozostałymi po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, tj. środkami zaangażowanymi i niezaangażowanymi w umowy z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz pochodzącymi ze zwrotów od MŚP" i zaopiniowania "Planu finansowego dotyczącego środków finansowych pochodzących z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej "Dolnośląski Fundusz Powierniczy" pozostałych po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, tj. środków zaangażowanych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5191/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5192/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Pana Marcina Nałęcz - Niesiołowskiego na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5190/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach realizacji wojewódzkiego budżetu Aktywny Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5230/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogloszenie oudzieleniu 2018-OJS083-187040-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja pn. Rafineria Ołowiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 69.6-2018 - PZ 69.6-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja pn. Rafineria Ołowiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzii produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektrochemicznych, Składowiska odpadów POLOWICE, Tymczasowego Składowiska Koncentratów Ołowionośnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 22.9-2018 - PZ 22.9-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzii produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektrochemicznych, Składowiska odpadów POLOWICE, Tymczasowego Składowiska Koncentratów Ołowionośnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ECM Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 13.3-2018 - PZ 13.3-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ECM Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna