Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odstąpienie od wprowadzenia zmian w postępowaniuoraz od sprostowania ogłoszenia o zamówieniu 104_2017"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
EBCC Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 129.5-2017"
Dotyczy dokumentu:
EBCC Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku ze zmianą granic wydobycia kopalin ze złoża „Bolesławice – Pole II” metodą odkrywkową na terenie działek 145 i 16 w obrębie V Bolesławiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4469/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja jednodniowej imprezy dla dzieci niepełnosprawnych „Mikołajki”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 164/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 31 października 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVIII/1255/17 – program PM2,5"
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu104_2017"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 8.11.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.48.2017.MM"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Turnieju Juniorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Turnieju Juniorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Thomasowi Lorenzowi Stadelmannowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Olimpii Teresie Konopce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kijowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Seidelowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Górskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Bauerowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Program upowszechniania tenisa wśród dzieci i młodzieży w regionach przygranicznych (Dolny Śląsk –Saksonia)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Albińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Rzeczkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Korzeniowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tomaszowi Jankowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Liebenthalowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Kalikstowi Sobczyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Bąkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bogdanowi Bednarkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ireneuszowi Barsznicy Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Michalskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Eugeniuszowi Leciowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janinie Malinowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zenonowi Mielczarkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Daivie Gorczycy Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Boguszewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Musiołowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Kosie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Monice Kaczmarek Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Grodzkiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Teresie Kamińskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Łabudkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Baczy Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Danucie Szostek Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Janowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Radzikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Agnieszce Wąsik Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Michałowi Popkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Siepietowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Horydowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Sondajowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Wójcickiej – Milewskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Frąszczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Tomaszewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4472/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3252/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Reginie Augustynowicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Wroczyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4468/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4467/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Artyści na Bruku" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4465/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Lubańskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4466/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Joanną Gustowską – Dyrektorem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4464/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3352/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4463/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "MILUSIŃSCY" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4462/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia Szczytniańskiemu Stowarzyszeniu Równych Szans realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4460/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie odwołania Pana Andrzeja Białasa ze stanowiska Dyrektora Instytucji Kultury „Odra-Film” we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4461/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Lubań dotyczącego organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4458/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiego Związku Tenisowego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4457/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4456/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4455/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu "Juvenia" Wrocław realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Eugeniuszowi Domańskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Beacie Dróżdż Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4454/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Bizon" Milicz realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4451/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4449/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3722/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2017 - 30 czerwca 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4448/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3993/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Metodyka doboru próby do kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS (w zakresie projektów leżących w obszarze właściwości Wydziału Obsługi Wdrażania EFS oraz Wydziału Wdrażania EFS)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Łąckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4447/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Malskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4446/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-237/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Smoleńskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4445/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Magnowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4444/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4371/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jadwidze Horanin Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Rafałowi Zendranowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Czerwińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Chwalińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stefanowi Koziarze Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Borowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Joannie Krzeszowiak Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu PARASOL Wrocław Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4423/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4422/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4421/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4420/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Dolnośląskiego do koalicji pod nazwą "Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych" (SPRUC)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Ludowemu LESZCZYNKI Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi RP Klubowi Honorowych Dawców Krwi DAR przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych VICTORIA S.A. w Wałbrzychu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Płaksejowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Pilchowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Wlaźlakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Grażynie Orłowskiej-Sondej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Danucie Parylak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Rafałowi Matkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wandzie Wiśniewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: Program upowszechniania tenisa wśród dzieci i młodzieży w regionach przygraniczych (Dolny Śląsk – Saksonia)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Melitcie Sallai Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Igorowi Wójcikowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „III Międzynarodowy Turniej Dzieci w Zapasach w Stylu Wolnym – Memoriał Cz. Olszewskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Helenie Kowal Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Kornasiowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojskowemu Klubowi Sportowemu ŚLĄSK Wrocław Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „XXVIII Międzynarodowe Zawody Pływackie „Memoriał Marka Petrusewicza”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „2. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „2. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.42.2017.IM"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani ………………………………… do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1055/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 i 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1169/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lądek Zdrój na adaptację lokali mieszkalnych dla pogorzelców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn.: „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1018/13 w sprawie nadania statutu Dziennemu Ośrodkowi Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/951/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/952/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/947/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/839/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Świdnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Świdnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Świdnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Karpaczu w Branżową Szkołę I Stopnia w Karpaczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Biedrzychowicach w Branżową Szkołę I Stopnia w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bożkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bożkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Bożkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik” w Kudowie-Zdroju w Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik” w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Jagusia” w Kudowie-Zdroju w Szkołę Podstawową Specjalną nr 3 im. UNICEF przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Jagusia” w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 33 w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 121 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 122 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 18 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia Nr 16 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 17 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 15 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia Nr 15 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Partnerom w projekcie pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dokumentacji technicznych dla obiektów użyteczności publicznej w ramach projektu "CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 4443/V/17 Zarządu WojewództwaDolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura organizacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Symbole"

31.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-10-03.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-10-03.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-10-31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-10-31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie strony internetowej na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie strony internetowej na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania 2"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR I w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Elfy Mikołaja – Potrafią Pomóc!”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/2016 - w sprawie zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
81/2017 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80/2017 - W sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
79/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów EFS II w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa 8 000 sztuk „kartonowych okularów VR”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Sportu, Rekreacji i Turystyki w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie działań delegowanych PROW 2014-2020 w latach 2014-2017 na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie oraz organizacja szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna